Gündem
  • 23.5.2004 15:27

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN EVLENMESİ YASAK...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Yerel mahkemenin evlenmeye izin konusuna ilişkin kararını Adalet Bakanlığı'nın yazısı üzerine inceleyen daire, hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 124/2. maddesi ile ''hakimin ancak olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek ve kadının evlenmesine izin verebileceği, olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasinin dinleneceği'' hükmü getirildiğini hatırlatarak, evlenmeye izin verilebilmesi için ana, baba veya vasinin karar verilmeden önce dinlenmelerinin öngörüldüğüne işaret etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararında şunlar kaydedildi: ''Anılan madde gereğince, mümeyyiz küçük ya da onun yasal temsilcileri davayı açabileceklerdir. Yasal temsilci tarafından açılan davada, mümeyyiz küçük de dinlenecek, evlenme için gerekli kişiliğe, bedeni ve fikri olgunluğa erişip erişmediği hakim tarafından gözlenecektir. Mahkemeci, velayeti kullanan davacı baba ve evlenmesine izin verilmesi istenilen küçüğün dinlenilmemesi, duruşma açılmayarak evrak üzerinden karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.'' 16 YAŞINI DOLDURMAYANLARIN EVLENMESİ Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir başka kararında da 16 yaşını doldurmayanların evlenmesine izin verilmesini usul ve yasaya aykırı buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Yerel Mahkemenin evlenmeye izin konusundaki kararını inceleyen daire, Türk Medeni Kanunu'nun 124/2. maddesi ile ''ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir'' hükmü getirildiğini, oysaki söz konusu davada evlenmesine izin verilmesi istenen kişinin dava ve hüküm tarihinde onaltı yaşını doldurmadığının anlaşıldığını kaydetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında, 16 yaşını doldurmayanların evlenmesine izin verilmesini usul ve yasaya aykırı buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi.

İLGİLİ HABERLER