Gündem
  • 30.4.2013 10:00

2012 doğum verileri açıklandı

Toplam doğurganlık hızı, 2011 yılında 2,02 çocuk iken 2012 yılında 2,08 çocuk oldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2012 yılında 2,08. Nüfusun yenilenme düzeyine (2,10) yakın bir doğurganlık seviyesine ulaşıldı.
Toplam doğurganlık hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,39 çocuk ile Şanlıurfa. Şanlıurfa ilini 4,1 çocuk ile Şırnak, 4 çocuk ile Ağrı ve 3,8 çocuk ile Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,43 çocuk ile Kırklareli oldu. Kırklareli ilini 1,44 çocuk ile Eskişehir, 1,49 çocuk ile Edirne ve Bartın izledi.
Doğum sayısında en büyük artış “30-34” yaş grubundaki kadınlarda meydana geldi. Yaşı 25’ten küçük olan kadınların doğum sayılarında düşme gözlemlenirken doğum sayısındaki en büyük artış “30-34” yaş grubundaki kadınlarda meydana geldi. Bu yaş grubunda canlı doğan bebek sayısı 2011 yılına göre yaklaşık yüzde 9 artarak 278 bin 265’ten 2012 yılında 303 bin 224’e ulaştı. “35-39” ve “40-44” yaş gruplarındaki kadınlarda da benzer şekilde canlı doğan bebek sayılarında artış meydana geldi.
Kaba doğum hızı, 2011 yılında binde 16,8 iken bu hız 2012 yılında binde 17 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifade ile 2011 yılında bin nüfus başına 16,8 doğum düşerken, 2012 yılında bin nüfus başına 17 doğum düştü.
Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 33,4 ile Şanlıurfa. Şanlıurfa ilini binde 29,9 ile Ağrı, binde 29,6 ile Şırnak ve binde 27,7 ile Muş izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 10,2 ile Kırklareli. Kırklareli ilini binde 10,6 ile Edirne ve Tunceli, binde 10,9 ile Karabük ve binde 11 ile Çanakkale izledi.
(İHA)
 

İLGİLİ HABERLER