Gündem
  • 30.6.2018 17:38

27 dil bilen bilimadamı Fuat Sezgin vefat etti...

27 dil bilen Fuat Sezgin vefat etti... Sezgin, hayatını İslam tarihine adadı

Bilim Tarihi dalında dünyanın sayılı otoritelerinden biri olan, birçok bilim insanı yetiştirmiş Prof. Dr. Fuat Sezgin, bugün hayatını kaybetti. Çok iyi seviyede 27 dil bilen Sezgin, Türkiye’de bilim tarihinin oturmasınI sağlamış, eserleri ve çalışmalarıyla Müslümanların dünya bilimine sağladığı katkıyı anlatmıştır. Özellikle, “Amerika'ya önce Colomb değil Müslümanlar ayak basmıştır” iddiasıyla adından sıkça bahsettiren Sezgin, Gülhane Parkı'ndaki ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni açarak Müslüman bilim insanlarının buluşlarını sergilemiştir.

CUNTACILAR ÜNİVERSİTEDEN ATTI

Fuat Sezgin, 1943-51 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde eğitim gördü. 1954 senesinde Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, “Buhari'nin Kaynakları” adlı doktora tezini tamamlayarak doçent oldu.

1960 senesine gelindiğinde Sezgin, dönemin cuntacıları tarafından “Zararlı Profesör” olarak görüldüğü için çalıştığı üniversiteden atıldı. 1 sene sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye'den ayrılmaya zorlanılan Profesör Sezgin, Almanya'ya gitmeye karar verdi. Giderken yanına sadece bir bavul fiş ve belge alabildi.

DÜNYA GENELİNDE ÜN KAZANDI, ÖDÜLLER ALDI

Sezgin’in ülkeyi terk etmek zorunda kalarak Almanya’ya gitmesi, daha geniş çaplı araştırma yapmasına olanak sağladı.

Almanya’da önce Frankfurt Üniversitesi'nde misafir doçent olarak dersler verdi.

1966 senesinde profesör olan Fuat Sezgin’in bilimsel çalışmalarının ağırlık noktası, “Arap-İslam Kültürü”nün, “tabii bilimler tarihi alanı”dır.

1961 senesinde fişlerle başladığı çalışmaları, zaman ilerledikçe ona ün kazandırdı.

1978 senesinde “Kral Faysal” ödülünü kazandı. Bu vesileyle Arap dünyasının devlet adamlarıyla tanışan Sezgin, aklından geçen büyük projeyi onlara aktarma imkanı buldu.

J. W. GOETHE ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MÜZEYİ KURDU

Düşüncelerinin destek görmesiyle Fuat Sezgin, 1982 senesinde, J.W.Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü ve 1983'de de buradaki müzeyi kurdu. Sezgin vefat edene dek bu Enstitü'nün, direktörlüğünü yürüttü.

Enstitü'ye bağlı olarak kurduğu müzede, Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı örneklerini sergilemektedir.

2008’DE İSTANBUL’DA MÜZE AÇTI

Profesör Sezgin, 2008 senesinde İstanbul Gülhane Parkı’nda “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”ni açtı. Bu müze, Has Ahırlar Binası'nda bulunmaktadır. Müslüman bilim adamlarının buluşları, şuan Gülhane Parkı'ndaki "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"nde sergilenmektedir.

“AMERİKA’YA COLOMB’DAN ÖNCE MÜSLÜMANLAR AYAK BASMIŞTIR”

Fuat Sezgin’in en çarpıcı iddialarından birisi, Amerika kıtasının keşfiyle ilgili ortaya attığı çarpıcı iddiadır. Sezgin, Recep Tayyip Erdoğan’ın da dillendirdiği, “Amerika'ya önce Colomb değil Müslümanlar ayak basmıştır” iddiasıyla coğrafi keşiflerle ilgili daha önce hiç duyulmamış bir iddiayı gündeme getirdi. Bu iddia halen tartışılmaktadır.

18. CİLDİNİ YAZIYORDU

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini, 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu.

27 DİL BİLİYORDU, 2010'DA VAKFI KURULMUŞTU

Alanında dünya genelinde otorite sayılan Profesör Fuat Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu.

"ARTIK TEMBELLEŞTİM, 14-15 SAAT ANCAK ÇALIŞABİLİYORUM"

Verdiği bir röportajda "Günde kaç saat çalışırsınız?" sorusunu, Fuat Sezgin şöyle cevaplamıştı:

"Haftasonu dahil her gün 7:30’da enstitüye giderim. Günde 17 saat çalışırım. Evden getirdiğim bir parça ekmek ve peynirle öğleni yaparım. Ama artık biraz tembelleştim, 14-15 saat ancak çalışabiliyorum."

İLGİLİ HABERLER