Eğitim
  • 10.5.2004 09:13

6 MİLYON ÇOÇUĞUMUZ OKULA GİTMİYOR!...

Eğitim-Sen'in raporuna göre ilköğretime başlayan her 100 öğrenciden de 10'u sekiz yıllık ilköğretim süreci boyunca, 16'sı ilköğretimin bitirince, 30'u da üç yıllık ortaöğretim sürecinde eğitim dışında kalıyor. Liseyi bitiren 44 öğrencininse sadece 14'ü üniversiteye gidebiliyor. Eğitimin daha pahalı ve paralı hale getirilmesinin, ailelerin çocuklarını okula göndermemelerinde etkili olduğunun vurgulandığı raporda kızların evliliğe veya işçiliğe, erkeklerin ise doğrudan işçiliğe aileleri tarafından yönlendirildiği ortaya koyuyor. Raporda şunlar vurgulanıyor: * Eğitimden uzaklaşma çok çocuklu aileler ile gelir düzeyi düşük ailelerde daha yoğun. Açık lise öğrenci sayılarındaki artış ise çocukların büyük oranda çalışmaya itildiğini gösteriyor. * İlköğretime başlayan her yüz öğrenciden 56'sı ortaöğretim sürecinin sonuna kadar ya sınıf tekrarı yapmakta, yada örgün eğitim-öğretim sürecinin (sistemin) dışına çıkmaktadır. nBir dersliğe düşen öğrenci sayısı ortalamasında büyük iller ve göç alan iller ilk sıralarda yer alıyor. Büyük kentler dışında, batıdan doğuya gidildikçe derslik başına düşen öğrenci sayısı artıyor. * İlköğretimde toplam öğrenci içinde kız öğrencilerin oranı yüzde 47 iken, bu oran ortaöğretimde yüzde 41'e kadar düşüyor. Bu durum, ilköğretimi bitiren kız öğrencilerin ortaöğretime devam etme konusunda kimi sıkıntılar yaşadığını ortaya çıkarıyor. SABAH

İLGİLİ HABERLER