Gündem
  • 31.7.2008 11:06

AK PARTİ'NİN HAZİNE YARDIMI İADESİ GEREKÇELİ KARARDAN SONRA

ANKARA - Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bu yıl 2008 bütçesinden 45,6 milyon YTL Hazine Yardımı alan AK Partiden bu paranın 22,8 milyon YTL'sinin geri alınması prosedürü, Anayasa Mahkemesinin AK Partiyle ilgili gerekçeli kararının yayınlanmasıyla başlayacak.
     Gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Maliye Bakanlığı, AK Partiye, 22,8 milyon YTL'nin Hazineye geri ödenmesi için bir tebligat yollayacak.Tebligatta, paranın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edileceği belirtilecek ve ödemenin kanuni süre içinde yapılması istenecek.
     Söz konusu Kanun hükümleri uyarınca AK Parti, 22,8 milyon YTL'yi 7 gün içinde geri verecek. Aksi halde Amme alacaklarının tahsilinde uygulanan gecikme zammı ve diğer hükümler işletilecek. AK Partinin geri ödemesi sonrasında 22,8 milyon YTL bütçeye gelir kaydedilecek.

İLGİLİ HABERLER