Sağlık
  • 8.9.2002 23:07

AKIL HASTALARININ, SUÇ İŞLEMEYE MEYİLLİ OLMADIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

KAYNAK : Haber Vitrini CHICAGO - Akıl hastalarının, sanıldığı gibi suç işlemeye meyilli olmadıkları, akıl hastalığının yol açtığı suç işleme oranının çok düşük olduğu bildirildi. Akıl hastalığının, hastalarda suç işlemeyi, küçük bir oranda etkilediğini belirten uzmanlar, bu hastaların kendi kişiliklerine verdikleri zararın, etrafa verebildikleri zararın yanında çok daha büyük olduğunu ifade ettiler. Raporda, akıl hastalarını suç işlemeye meyilli gibi göstermenin, hastalar üzerindeki suç işleme oranını artırabildiği ve bu hastaların dışlanmaması gerektiği belirtildi. Uzmanlar, akıl hastalarında suç işleme oranını hastalığın değil, sosyal nedenlerin tırmandırabildiğini kaydederek, genç, erkek ve düşük sosyo-ekonomik durumdaki akıl hastalarında suç işleme oranının daha yüksek olduğunu bildirdiler. Konu ile ilgili olarak yorum yapan bazı uzmanlar, genç akıl hastalarının bulundukları durum nedeniyle daha fazla içe kapandıklarını ve çevrenin onları itmesiyle de suç işlemeye yönlendirildiklerini öne sürüyor. Uzmanlar, sosyo-ekonomik durumu düşük olan genç akıl hastalarıyla, devletin sorumlu kurumlarının gerektiği gibi ilgilenmesi ve onların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirici programların uygulanması gerektiğine değiniyor.

İLGİLİ HABERLER