Eğitim
  • 19.9.2013 13:05

ALES başvuruları ne zaman sona erecek ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları yarın sona erecek.

 

2013-2014 öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon sertifika programlarına, öğrencilerin alanlarına göre ayrılacak kontenjanlar dahilinde, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirilme yapılacak.

Geçmiş yıllarda öğrencilerin akademik başarı ortalamalarına göre yapılan söz konusu yerleştirmede, 2013-2014 öğretim yılından itibaren ALES sonuçları da kullanılacak. Bu kapsamda son 3 yıl içinde ALES’e girmemiş olanların, programa başvurabilmek için 17 Kasım'da yapılacak ALES sonbahar dönemi sınavına başvurmaları gerekiyor.

ALES'e başvurular, yarın sona erecek.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve Türkiye'de lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e girmesi gerekiyor. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmıyor ve ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuyor.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacak. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların, ALES'e girmeleri gerekiyor. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenlerle denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilecek. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecek.

Sınava başvurmak isteyenler, ALES sonbahar dönemi kılavuzuyla aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı yapılmayacak.
 

İLGİLİ HABERLER