Medya
  • 13.7.2019 22:37

Allahü Teala'nın Habibi'nden okumasını istediği dua

ALLAHÜ TEALA’NIN HABİBİ’NDEN OKUMASINI İSTEDİĞİ DUA

Peygamber Efendimiz Mirac’da; İzzet sahibi Cenab-ı Allah’ın cemalini görme şerefine nail olduğu anları anlatmaya devam etti..
Bundan sonra Süphan olan Yüce Hak bana tekrar buyurdu;
- Söyle Yâ Muhammed!
Ne söyleyeyim Yâ Rabbi?” dedim. 
Yüce Hak şöyle buyurdu:
- Şu duayı oku!.. 
Allah’ım senden iyiliklere dair ameller işlemeyi, kötülüklerin terkini istiyorum.
Bir kavme azab edeceksen; Ben de onların arasındaysam, azaba uğratmadan beni zâtına al”

(Allahümme inni es’eluke amelen bil hasenati ve terken lil – münkiratı, ve iza eredte bikavmin fitneten ve ene fihim fakdınî ileyke gayre meftun)
Server-i Âlem Seyyid-i Veled-i Beniâdem Rusûlullah Sallalahü Aleyhi ve Sellem YAKINLIK makamına nâil olup cemal müşahedesine erdi.
İzzet sahibi Rabbın kelâmını duyarak ilmel yakın derecesinden aynelyakin derecesine ulaştı.
Gaybi imanı, şuhuda ( Görme, şahid olma.)  dayalı bir imana çevrildi.
Alemlerin Rabbi olan Yüce Hak, bu manayı Resûlullah Efendimize haber verip şöyle buyurdu;
- “Rabbından, kendisine gelen Resûl iman etti” Bakara suresi 285’inci ayet mealen.. Âmener rasûlu...)
(Burada, Resûl lafzından murad, Resûlullah Sallalahü Aleyhi ve Sellem Efendimizdir.)
Allahü teala’nın bu sözü üzerine Peygamber Efendimiz şöyle söyledi,
- Ey Yâ Rabbi!.. Cümle inzal (indirilenlere)  olunanlara iman ettim.
Yüce Hak şöyle sordu:
- Başka kim iman etti?
Şöyle dedim;
- Bütün müminler Şanı Büyük Allah’a iman etti .. (Bakara suresi 285’inci ayet mealen)
Yüce Hak tekrar sordu;
- Başka kime iman ettiler?
Şöyle dedim;
- Allah’ın meleklerine, kitaplarına ve Resûllerine, Allah’ın Resûlleri arasında hiçbir fark gözetmeyiz, Cümlesini tasdik ederiz.
Yüce Hak tekrar şöyle buyurdu;
- Müminler, inzal olunanlara ve Rabbın kitabında olan emirlere ne dediler?
“Duyduk, iman getirip itaat ettik” (Bakara suresi 285’inci ayet mealen..) dediler,Ya Rabbi..” dedim.
Yüce Hak şöyle buyurdu;
- Doğru söyledin Yâ Muhammed!..
Onlar benim kitabımı dinleyip, emrime itaat ederler.
Şimdi ne muradın varsa iste, verilir..

Bunun üzerine şöyle dedim; 
- Rabbımız!.. 
Affını ve mağfiretini isteriz. Sonunda senin huzuruna varacağız. Bizi af ve mağfiret ederek huzuruna pak ilet. (Bakara suresi 286’inci ayet mealen..)

Bu talebim üzerine Yüce Hak şöyle buyurdu;
- Seni ve ümmetini bağışladım.
Sonra, Yüce Hak azamet ve celâli ile şöyle buyurdu;
- Allah, hiçbir nefse gücünden fazlasını teklif etmez. Ancak gücü yettiği kadarını ona emreder.
Bu meyanda yaptığı bir iyilik olursa; kendi yararınadır.
Yapacağı masiyet (günah) misili (benzeri) şeyler ise; kendi zararınadır. .
 (Bakara suresi 286’inci ayet mealen..)
Yüce Hak şöyle ferman etti;
- Bu gece ata (İhsân- bahşiş) gecesidir. 
Yâ Muhammed ne muradın varsa söyle verilsin...

Şöyle dedim;
- Rabbımız, hata ve nisyan (unutarak) olarak bizden vaki olan şeylerle bizi muahaze (sorgulama, hesaba çekme) etme. . 
Yüce Hak şöyle buyurdu;
- Senden ve ümmetinden hata ve nisyan olarak vaki olan günahlarını bağışladım ve affettim. 
kendilerine zorla yaptırılan günahlarını da bağışladım, affettim. 
(Bakara suresi 286’inci ayet mealen..)

Sonra şöyle buyurdu;
-Tekrar iste verilecektir.
Şöyle dedim;
- Rabbımız, bizden evvel gelen ümmetlere yüklediğin ağır yükleri bize de yükleme.
(NOT : Peygamber Efendimizin bahis ettiği geçmiş ümmetlerin amelleri ağırdı..
Bunlar şöyleydi;

- Mallarının dört de birini zekat olarak veriyorlardı.
- Elbiselerine murdar bir şey değdiğinde, orasını yıkamaz keserlerdi.
- İşledikleri suçların cezası o anda veriliyordu.
- Onlar bir günah işledikleri zaman, tayyibattan (Temiz olan şeyler)  bir şey onlara helâl olduğu halde, işledikleri günah nedeniyle, ceza olarak o şey haram olurdu.
- Bazı kavimlerin ümmetleri gazaba uğradığında, maymun ve hınzır şekline dönerlerdi.
- Geceleri bir günah işlediklerinde, ya alınlarına veya kapılarına o günah yazılırdı şöyle ki; Bu gece bu adam şu günahı işledi. O günahla ilgili cezası açıklanırdı. Herkese rezil ve rüsva edilirdi.
- Onların mescitlerin dışında namaz kılması caiz değildi. Evde, tarlada ve açık havada namaz kılmaları yasaktı.
- Oruç tutanlar akşam namazında iftarlarını açıp, sadece yatsı namazına kadar yeyip içebiliyordu. Yatsıdan sonra yemek yemek ve ehlinin yanına gitmek haramdı..)
Peygamber Efendimiz’in  (Sallallahü aleyhi ve Sellem) “Cümle güçlükleri ümmetime de yükleme” diyerek niyaz eylediği güçlükler bunlardı.

Devam edelim..
Cenab-ı Hak bunun üzerine şöyle buyurdu;
- Sana ve ümmetine kolaylık  ihsan eyledim. Bu güçlükleri ümmetine yüklemem. Başka iste; verilsin.
Şöyle dedim;
- Rabbımız, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme .. (Bakara .. 286
(Yani : belaları ve ağır işleri)
Şöyle buyurdu;
- Sana ve ümmetine böyle güçleri yetmeyeceği şeyleri ve ağır işleri, meşakkatleri yüklemem. Başka iste, verilecektir.

Şöyle dedim;
- Bizi affet ( Bakara.. 286)
Şöyle buyurdu : 
- Senin ve ümmetinin günahlarını affettim.
- Bizi bağışla ( Bakara .. 286)
Yüce hak şöyle buyurdu;
-Seni ve ümmetini mağfiret ettim.
Sonra şöyle dedim;
- Bize merhametinle muamele et (Bakara .. 286)
Yüce Hak şöyle buyurdu :
Merhamet eyledim.
Daha sonra şöyle dedim;
- Sen velimizsin, yardımcımızsın ( Bakara .. 286)
Allahü teala şöyle buyurdu;
- Cümle müminlerin velisi Allahü Azimüşşandır. Kafirlerin mevlası yoktur.
Sonra şunu dedim;
- Küffar kavme karşı bize yardım eyle. (Bakara...286)
Hak teala şöyle buyurdu :
- Seni ve ümmetini tâ kıyamete kadar küffar kavme karşı galip ve muzaffer eyledim.

********************     ***************************    ***************************
(
Amenerresülü diye bilinen âyetler, Bekara suresinin son iki ayetidir. Âyet-el kürsi 255. âyetidir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Âyet-ül kürsi âyetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.)
 [Hâkim]

(
Âyet el kürsi, Kur’an-ı kerimin dörtte biridir.) [Ebu-ş-şeyh]

(
Her farz namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyanın Cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.) [Nesai, İbni Hibban, Beyheki, Taberani]

(
Gece Âmenerresülü’yü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

(
Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara suresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi.)[İ. Ahmed]

(
Bir rahmet, Kur’an ve dua olan Bekara suresinin son iki âyetini öğrenin, çoluk çocuğunuza da öğretin!) [Hâkim])

DERLEYEN : METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER