Gündem
  • 18.5.2004 14:10

ARINÇ: ''İKTİDARLAR ULUSUN TEMSİLCİSİ OLDUĞUNU UNUTMAMALI''

STRASBOURG - Arınç, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin parlamento başkanlarının katılımıyla düzenlenen konferansta, ''Demokrasilerimiz Ne Kadar Demokratiktir?'' başlıklı oturumda bir konuşma yaptı. Demokrasilerin, sürekli evrim geçirmesinin yanı sıra özen ve dikkate de muhtaç olduğunu ifade eden Arınç, ''Parlamentolar, halkın temsilcileri olan iktidar ve muhalefet partilerinden oluşur. İktidar kadar muhalefet partilerinin de demokratik rejimlerin muhafazasına önem vermesi gerekir'' diye konuştu. Arınç, şunları kaydetti: ''Günümüzde demokrasi anlayışında belirli uygulama sorunları bulunmaktadır. Bunlardan biri, belki de en önemlisi çoğunluk kavramının demokrasinin uygulanmasındaki rolünün saptanabilmesidir. Demokrasiler, farklı görüşlerin varlığı ve bu görüş taraftarlarının toplum yararına uzlaşı aramalarının sağlanabildiği ölçüde yaşayabilmektedir. Demokrasiler toplumlarda farklı görüşlerin ortak noktalarda toplum ve rejim yararına uzlaşabildikleri takdirde başarılı olabilirler.'' ''Demokratik rejimlerde kuvvetler ayrılığı ilkesinin yozlaşmadan sürdürülmesi gerektiğini'' belirten Arınç, ''Yürütmenin, yasamanın ve yargının, anayasal çerçeve içerisinde demokratik sistemin sorunsuz yürütülebilmesi için, üstlendikleri sorumluluklar konusunda kavram kargaşası olmaması gerektiğini'' söyledi.

İLGİLİ HABERLER