Gündem
  • 5.11.2017 05:24

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN'ın geliştirdiği deniz elektronik harp sistemleri, gemilerimizi koruma altına alıyor.

ASELSAN HIZIR SİSTEMİ

Denizaltılardan su üstü platformlarına taarruz maksatlı kullanılan torpidolara karşı icra edilecek torpido sakınma ve aldatma harekâtını desteklemek maksadıyla kullanılmaktadır. Sistemin öngörülen kullanım yerleri firkateyn ve korvet tipi gemilerdir.

ASELSAN HIZIR kapsamında yer alan alt sistem birimlerinin konfigürasyonu entegre edileceği suüstü platformların özelliklerine ve müşteri gereksinimlerine göre değişebilir yapıdadır.

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN HIZIR temel konfigürasyonu

Torpido Tespit Dizini
Çekilebilir Dekoy
Çekme Kablosu
Vinç
Vinç Uzak Kontrol Birimleri
Elektronik Kabinet
Kontrol/Gösterge Üniteleri
Sarf Edilebilir Dekoy Lançerleri
Lançer Kontrol Birimleri 
Sarf Edilebilir Dekoy

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

Sistemin temel teknik özellikleri

Tespit, Teşhis, Sınıflandırma

Uzun menzilden torpido tespiti
Hassas konumlandırma
Tehdit veritabanı ile Sınıflandırma

Karar Destek

Kullanıcı Konsolları (SHM/KÜ)
Kullanıcı tanımlı karşı tedbir taktikleri
Savaş Yönetim Sistemi arayüzü
Sonar arayüzü

Karşı Tedbir İmkanları

Genişbant yüksek güçlü akustik karşı tedbir
Hareketli Aldatıcı / Karıştırıcı (Gürültü Yayıcı)

Diğer Özellikler​

Açık Mimari
Değişik tür ve sınıftaki torpidolara karşı kullanım imkanı
Çoklu hedef takibi (6 adet – opsiyonel olarak arttırılabilir)

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN ZARGANA SİSTEMİ

ASELSAN ZARGANA temel olarak, denizaltı sensör/sistemlerinden elde edilen verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi ile sualtı tehdit durumunu belirler. Tehdit durumuna bağlı olarak sakınma manevrası önerileri sunar ve akustik karıştırıcı dekoylar ile aldatıcı dekoyların belirli bir taktik paternine göre atılmasını gerçekleştirir.​

Sistemin Temel Fonksiyonları

Entegre edildiği platform verilerinin alınması ve işlenmesi 
Tehdit verilerinin alınması ve işlenmesi 
Sonar verilerinin alınması ve işlenmesi 
Sakınma Taktiği Önerisi 
Gösterge ve Uyarı imkânları 
Lançer Kontrol Yeteneği

Genel Özellikler

Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli 
Karıştırıcı Dekoylar 
Aldatıcı Dekoylar 
Karar Destek Sistemi 
Mukavim Tekne Dışı Lançer Kontrolü

Teknik Özellikler

Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli

Hidrodinamik, Akustik ve Fiziksel Parametrelere Dayalı Şekilde Torpido, Karıştırıcı/Aldatıcı Dekoy, Suüstü Gemiler ve Denizaltılar Modelleme 
Hedef Uyarısı İçin Platform Sonar Modelleri 
İstatistiki Verilere Dayalı Sakınma Olasılığı Hesabı 
Dil Seçimi (Türkçe/İngilizce)

Karar Destek Sistemi

Tespit, Sınıflandırma, Konumlandırma Algoritmaları 
Lançer Kontrol 
Sualtı Komuta Kontrol Sistemine Tam Entegrasyon 
Operatör Kontrol Ünitesi 
Operasyon Modları 
Uzaktan Komuta Edilebilir Bilgisayar Tabanlı İstasyon veya Konsol

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN ZOKA

ASELSAN ZOKA; sakınma manevrasının başarısını arttıracak şekilde torpidoların aldatılması ve karıştırması ile gürültü engeli yaratarak platforma hayati zaman kazandırır.

ASELSAN ZOKA; Modern sinyal işleme ve karıştırma tekniklerini durum farkındalığı ile birlikte kullanarak atıştan sonra da uygulayacağı taktiği otomatik olarak seçebilmektedir.​

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN ZOKA İmkan ve Kabiliyetleri​

Karıştırıcı Dekoylar

Köreltme yeteneği 
Programlanabilme yeteneği 
Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk 
Tüm torpidolara ulaşmayı sağlayan geniş frekans bandı

Aldatıcı Dekoylar

Gerçek eko yansıtılması 
Üzerindeki itki sistemi ile hareket kabiliyeti 
Programlanabilme yeteneği 
Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk 
Tüm torpidolara uygun geniş frekans bandı

Programlanabilirlik

Taktik farkındalık
Torpido davranışını izleme
Mevcut en uygun sakınma taktiğinin seçilmesi
Atış öncesi programlanabilirlik

Hedef Benzetimi

Hedef gürültüsü yayımı
Hedefle orantılı hareket
Aktif sonar sinyali yansıtma

​Gürültü Barajı

Torpido alışını engelleyecek seviyede yayın
Dar ve geniş band karıştırma
Programlanabilir karıştırma taktiği
Gürültü barajının hareketi

İLGİLİ HABERLER