Ekonomi
  • 20.4.2019 09:47

AYM açıkladı! Drift cezası iptal

 

Anayasa MahkemesiKarayolları Trafik Kanunu’ndaki, aracın sahibi olmayan sürücünün spin ve drift hareketleri yapması durumunda araçların 60 gün süreyle trafikten men edilmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Artık bu durumlarda araç sahibine 60 gün süreyle men cezası kesilemeyecek.

Bursa 3. İdare Mahkemesi ile Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa aykırılık iddiasıyla düzenlemeyi AYM'ye taşıdı. İptal başvurularında, araç sahibiyle araç sürücüsünün farklı kişiler olabileceği, kural gereği uygulanacak yaptırımın sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda cezanın şahsiliği ve hukuk devleti ilkeleriyle çelişeceği, mülkiyet hakkının da kısıtlanacağı savunuldu.

Başkasının fiilinden cezalandırmak

AYM'de 14 Mart'ta Karayolları Trafik Kanunu'nun 67. maddesindeki, kuralı"sürücülerin araç sahibi olmadığı durumlar" yönünden inceledi. AYM'nin oy çokluğuyla iptal kararı özetle şöyle: "Aracın kullanımını başka bir kimseye bırakanın ya da hukuki ilişki çerçevesinde aracı sürücüye teslim eden araç sahibinin, sürücünün aracı kurallara aykırı şekilde kullanması nedeniyle idari bir cezaya maruz kalması, başkasının fiilinden dolayı cezalandırılması sonucunu doğurmaktadır. Araç sahibinin bu gibi hallerde sürücünün manevra kullarına uymayacağını önceden bilmesi veya bunu denetleyebilmesi beklenebilecek bir durum değildir. Aracı manevra kurallarına aykırı şekilde kullanan araç sahibi olmayan sürücünün fiili nedeniyle aracın trafikten de men edilmesi, fiili işlemeyen araç sahipleri yönünden cezaların şahsiliği ilkesini ihlal etmektedir."

Yorumlar (1)

  • - CUMHUR

    İstanbul' da çöken binanın bedelini oraya yeni bina yapanlardan yada inşaat ruhsatı verenlerden değil; yurdum insanının vergisinden ödeyeceklermiş başkasının fiilinden cezalandırmak anayasaya göre suçsa bu bedeli de onlar ödesin yazık değil mi evi barkı yıkılanlara parası iç edilen milletime.!

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER