Gündem
  • 2.5.2021 14:22

Ayyaşlar bu gerçeği görmüyor! İlk alkol yasağını Atatürk getirdi

Laikçi azınlık, 17 günlük tam kapanma sürecinde hükümetin alkol satışına kısıtlama getirmesini hazmedemeyerek, “Rejim elden gidiyor” yaygarası koparırken, Atatürk’ün Başkanı olduğu ilk Meclis’in içkiyi bütünüyle yasakladığı ortaya çıktı.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri koronavirüsle mücadele kapsamında alkol satışlarına sınırlama getirirken, benzer bir uygulamanın Türkiye’de hayata geçmesi azgın azınlığı zıvanadan çıkardı. 17 günlük içki satışı yasağına “Cumhuriyet’in değerleri adına” karşı çıkan ayyaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu günlerdeki öncelikli kanunlarından birinin içkinin yasaklanmasına ilişkin olduğunu ise unuttu.

Kısıtlama değil yasak getirilmiş

CHP ve medya uzantıları 17 günlük sınırlı alkol satışı yasağı üzerinden “şeriat geliyor” yaygarası koparırken, tarihi gerçekleri görmezden geldi.

Ramazan-ı Şerif gibi mübarek bir ayda içki güzellemesi yapan çukur zihniyet, Birinci Meclis’in ilk ele aldığı konulardan birisinin alkol imalatını, satışını ve tüketimini yasaklayan Men-i Müskirat Kanunu olduğunu unuttu. 14 Eylül 1920’de yürürlüğe giren kanunla, ülke genelinde içki yapımı, satışı ve tüketimi yasaklanmış, aksi davrananlar için, “dayak, hapis ve para cezası” olmak üzere, çeşitli yaptırımlar hayata geçmişti. Gazi Mustafa Kemal’in siyasi mirasını sömürerek seçmenini konsolide etmeye çalışanların bu gerçeği görmezden gelmesi ise manidar bulundu.

Yasa haline getirildi

İçki yasağı konusunda Meclis’te ilk yasa teklifini Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey verdi. Ali Şükrü Bey’in teklifinde, “Kendi dinleri men etmediği halde, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, hususî bir kanun ile milletini bu beladan kurtarmıştır. Biz de Amerika’dan ibret alıp, onu örnek edinmeliyiz” ifadelerine yer verdi. Hükümet yetkililerinin, “Vergi kaybı olur” yönündeki açıklamalarla karşı çıktığı Men-i Müskirat Kanunu, 71’e karşı 72 oyla 14 Eylül 1920 gün ve 22 sayı ile yasalaştı. Kanun, 9 Nisan 1924 tarihinde kaldırılarak içki yasağına son verilirken, yasayı ihlal eden yirmi sekiz kişi ise Meclis tarafından affedildi.

İşte o kanun

Men-i Müskirat Kanunu şu şekildeydi, “Her nevi müskiratın imali, ithali, füruhtu (satışı) ve istimali (kullanılması) yasaktır. Aykırı hareket edenlerden, müskiratın beher kıyyesi (okkası) için, 50 lira para cezası alınır ve elde edilen müskirat imha olunur. / Alenen içki içenler veya gizli olarak içip sarhoşluğu görülenler ya haddi şer’î (80 değnek) veya 50 liradan 250 liraya kadar para cezası veyahut 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. / Resmi sıfatı olanlar da memuriyetten çıkarılır ve bu husustaki hükümler kabilî itiraza istinaf (bir üst mahkemeye başvurma) ve temyiz değildir. / Mevcut içkiler için iki ay süre verilmiştir. Yoksa alet edevat gibi, bunlar da müsadere edilecektir. Tıpta kullanılacak ispirto için, düzenleme getirilecektir.”

YENİ AKİT
 

İLGİLİ HABERLER