Gündem
  • 31.5.2006 20:42

BABACAN'DAN LAİKLİK AÇIKLAMASI

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, eğitim ve kültür faslıyla ilgili müzakere pozisyon belgesinden laiklikle ilgili ibarelerin çıkarıldığı yolundaki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
     Babacan yaptığı yazılı açıklamada, 17 Mayıs 2006 tarihi itibari ile bakanlığınca onay verilen Türkiye Müzakere Pozisyon Belgesi'nin Avrupa Komisyonu'na gönderilmesi aşamasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde çalışan bazı görevlilerin, metne laiklikle ilgili bir cümle eklenmesini önerdiklerini kaydetti.
     Babacan, bu önerinin neden metinde yer almadığını ise şöyle açıkladı:
     ''Ancak, kurum ve kuruluşlarımızdan gelen Pozisyon Belgesine ilişkin görüşlerin hiç birisinde bu şekilde bir öneri yer almamıştır.
     Ayrıca, hem bütün kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin ve onaylarının alındığı metnin yeniden kurum ve kuruluşların ve Bakanlar Kurulu üyelerinin görüşlerine sunulacak olması hem de söz konusu önerinin Müzakere Pozisyon Belgesinin teknik içeriğiyle doğrudan ilişkili olmaması ve Hırvatistan'ın Müzakere Pozisyon Belgelerini bizden çok önce teslim etmiş olması gibi nedenlerle bu öneri dikkate alınmaksızın tüm kurum ve kuruluşlarca onaylanmış olan metin Avrupa Komisyonu'na gönderilmiştir.
     Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olup, bu nitelikler Anayasamızda açıkça yer almaktadır. AB tarafından da iyi bilinen bu husus tarama sürecinde hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir.''

İLGİLİ HABERLER