Gündem
  • 31.3.2002 03:22

BAROLAR BİRLİĞİ: ORTAYA ÇIKMAMIŞ SUSURLUKÇULAR DA YARGILANSIN

KAYNAK : Haber Vitrini ERZURUM- Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanları Erzurum toplantısı sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde, ''Susurluk çetesinin bugüne kadar ortaya çıkmamış ve yargılanamamış mensuplarının da yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz'' denildi. Erzurum'da iki gün süren, 28 baro başkanının katıldığı Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanları Erzurum toplantısı sonrasında sonuç bildirisi yayınlandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, düzenlediği basın toplantısında, toplantıda, mesleki sorunlar ile Türkiye'nin gündemini oluşturan konuları görüştüklerini belirtti. Özok, tarafından okunan sonuç bildirisinde, şu görüşlere yer verildi: ''TBB ve barolar, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını, hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasını, insan hakları ihlallerinin önlenmesini demokratik hukuk devletinin varlık nedeni sayarlar. OHAL bölgesi başta olmak üzere ülke bütünündeki her türlü hak ve hukuk ihlallerine karşı en etkin biçimde mücadele etmeyi öncelikli görev bilirler. Bu bağlamda 430 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin kaldırılmasını talep ederler. Bağımsız yargı ve güvenceli yargıç, hukuk devleti olmanın vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle TBB ve barolar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargı bağımsızlığı için verilecek mücadelenin en önünde yer almaya devam edecekler ve doğrultudaki çabalarını sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerdir. Adalet, nasıl ülkenin ve devletin temeli ise savunma da adeletin temelidir. Yargının kurucu unsuru olan savunmanın yapılacak yeni düzenleme ile Anayasa'da yargı erki içinde yer alması mutlaka sağlanmalıdır.'' Susurluk çetesi Bildiride, kamuoyunda Susurluk Çetesi olarak bilinen olaylarla ilgili olarakta, şu görüşlere yer verildi: ''Kamuoyunda (Susurluk çetesi) olarak bilinen ve Susurluk'ta bir trafik kazasıyla ortaya çıktığı ifade edilen (Mafya-Polis-Siyasetçi)işbirliğinden oluşan devlet çerisindeki yasadışı örgütlenmenin bir kısım mensuplarının İstanbul DGM de yargılanıp mahkum olması ve mahkumiyet kararlarının Yargıtay'ca onaylanması aşamasında sanıklardan biriyle ilgili olarak emekli komutanlarca yapılan, basında geniş biçimde yer alan ve suç teşkil eden açıklamalar karşısında bütün boyutlarıyla yeniden ele alınarak, gerekli tüm incelemeler ve soruşturmalar yapılarak, Susurluk çetesinin bugüne kadar ortaya çıkmamış ve yargılanmamış mensuplarının da yargı önüne çıkarılması ve olayın halen karanlıkta olan yönlerinin de aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. Hukuk devleti olmanın gereği budur. Bu durumun temiz toplum ve demokratik topluma ulaşma açısından da yaşamsal önemi bulunduğuna inanıyoruz.'' Fiili saldırılar artıyor Avukatlara yönelik saldırıların arttığına dikkat çekilen bildiride, ''Salt mesleki görevlerini yaptıkları için avukatları hasım sayan, hedef seçen ilkel ve çağ dışı anlayışları ve saldırılar karşısında yeterli duyarlılığı göstermeyen ve gerekli önlemleri almayan yetkilileri uyarıyor ve göreve çağırıyoruz'' denildi. Cezaevlerine girişte meslek onuruna yakışmayacak şekilde avukatların üzerlerinin aranması uygulamasına devam edildiği kaydedilen bildiride, bu yanlış uygulamadan dönülmesi talebi bir kez daha yenilendi. Adalet Bakanlığı'nın son yayınladığı bir genelge ile Adliye binaları içindeki baro odaları için barolardan elektrik ve su parası gibi katkı payı istemesinin de eleştirildiği bildiride, pay istenmesinin ''Sav, savunma ve karar'' üçlüsünden oluşan yargı bütünlüğüne aykırı görüldüğü ve hukuk dışı bulunduğunu belirtildi. Bildiride, yüksek mahkeme kararlarından yararlanmanın ve bilgilenmenin hukukçuların değil her yurttaşın doğal hakkı olduğu belirtildi. Bildiride, Yargıtay Başkanlığı'nın, Yargıtay kararlarından yararlanmak için Yargıtay Vakfı'na ücret ödenmesi koşulunun uygun bulunmadığı ifade edilerek, bu karardan dönülmesi de talep edildi. Bildiride, yeni hukuk fakültelerinin açılmaması ve mevcut fakültelerin eğitim düzeyinin yükseltilerek, eğitim kalitesinin artırılacak önlemlerin alınması da istendi.

İLGİLİ HABERLER