Ekonomi
  • 4.7.2009 12:19

BAŞKENT DOĞALGAZ'IN YÜZDE 80'İ ÖZELLEŞECEK

ANKARA - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 hisse Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, ''satış'' yöntemiyle özelleştirilecek.
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 hissenin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin (şirket) yüzde 80 hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına (belediye) ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtildi.
Kurul kararının alındığı tarih itibariyle; söz konusu hisselerin başka bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın idareye devredilmesine, şirketin belediye ile olan ilişkisinin kesilerek idareye bağlanmasına, söz konusu hisselerin ''satış'' yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Karara göre, idarece, özelleştirme neticesinde elde edilen gelirlerden, özelleştirme giderlerinin (şirketin özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının ve sermaye artırımı dahil şirkette idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği harcamalar ile sair giderler) düşülmesini müteakip, 4646 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen kurumlara ödeme yapıldıktan sonra, arta kalan tutar belediyeye aktarılacak.
Bu kararın gereğinin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemler, şirket ve idare tarafından yerine getirilecek, özelleştirme işlemleri 2 yıl içerisinde tamamlanacak.
Bu arada, Başkent Doğal gaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme yetkisi daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Ancak özelleştirme sürecinde yaşanan problemler nedeniyle özelleştirme işlemleri tamamlanamadı. ÖYK kararıyla, özelleştirme yetkisi ÖİB'ye geçmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER