Ekonomi
  • 30.10.2012 16:13

Bayram tatilinde çalışanlar ek ücret alabilir mi?

SÜLEYMAN AYDIN
BURSA (İHA) - Çok sayıda sektör bayram tatilinde çalışma yapmazken, bayramı çalışarak geçireceklerin sayısı ise azımsanmayacak ölçüde gerçekleşti. Dini ve ulusal bayramlarda çalışmak zorunda kalanların alacakları ücretler hakkında bilgi veren Av. Dr. Serdar Tahtakıran, “2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunda Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri belirtilmiştir. Bu kanuna göre Kurban Bayramı arefe günü 13:00’ten itibaren 4,5 gün sürer. Yani arefe günü 13:00’den sonraki çalışmalar tatil ücretine hak kazandırır. Bu ay içinde kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ise 1 gündür” dedi.

“İŞÇİ YAZILI ONAY VERMEZSE TATİLDE ÇALIŞTIRILAMAZ”
Tatil günlerindeki asıl kuralın işçinin çalışmaması olduğunu vurgulayan Tahtakıran, bu kuralın ancak iki durumda istisnası olduğunu söyledi. Tahtakıran, bu istisnaları “Birincisi tatil günlerinde işçinin çalıştırılacağının iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmasıdır. İkinci istisna da işçinin tatil gününde çalışmaya onay vermiş olmasıdır. İşçi sözleşmede veya şahsen yazılı olarak onay verdikten sonra tatil gününde çalışmaya gelmezse, üst üste işe gelmemesi nedeniyle devamsız sayılabilir ve bu devamsızlık üst üste 3 günü bulması durumunda iş sözleşmesi tazminatsız feshedilebilir” şeklinde sıraladı.

“AYLIK ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR TATİLDE BİR GÜNLÜK ÜCRET ALIR”
Tatil günlerinde tatil yapan işçinin o güne ilişkin ücretinin, bir iş karşılığı olmaksızın ödendiğini söyleyen Tahtakıran, “İşçi tatil gününde çalışırsa, çalışması karşılığında bir günlük ücreti ayrıca ödenir. Bu durumda tatil günü çalışan işçi toplamda 2 günlük ücret alacaktır. Bu açıklama günlük ücret alan işçiler için geçerli olan bir anlatımdır. Çünkü, günlük ücret alan işçiler çalıştığı günlerin ücretini alır, herhangi bir mazereti nedeniyle çalışmadığı günlerin ücretlerini alamaz. Bu nedenle günlük ücret şekline tabi işçiler, tatil günlerinde çalışmasalar da tatil günün ücretini çalışmış gibi alırlar ve tatil gününde çalışırlarsa ayrıca bir günlük ücrete daha hak kazanırlar” dedi.
Türkiye’de işçilerin büyük çoğunluğunun aylık ücret aldığını hatırlatan Tahtakıran, “Aylık ücretli işçinin hasta, izinli veya sair sebeple mazeretli olduğu hallerde bile aylık ücreti tam ödenir. İşçinin aylık ücretli olup olmadığını anlamak için, mazeretli olduğu günlerde ücretinden kesinti yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Aylık ücretli işçinin, aylık ücretinin içinde tatil günlerinin ücretlerinin de olduğu kabul edilir. Bu nedenle aylık ücretli işçiye tatil günlerinin ücretleri ayrıca ödenmez. Ancak, işçi tatil gününde çalışırsa, her bir günlük çalışma karşılığı olarak aylık ücretin 1/30’u oranında ücret almaya ayrıca hak kazanırlar” şeklinde konuştu.
Bayram tatilinde çalışmak zorunda kalan işçilerin alacağı ücretin, aylık mı yoksa günlük ücret mi aldıklarına göre değişeceğini belirten Tahtakıran, “Aylık ücret alan işçiler, çalıştıkları her gün için bir günlük ücret olan (aylığın otuzda biri) alacaklardır. Günlük ücret alan işçiler tatil günlerinde çalıştıklarında, iki günlük ücrete hak kazanacaklardır. Ayrıca saat ücreti ile çalışan işçiler ise tatil günlerinde çalışmasalar bile tatilin her günü için 7,5 saatlik ücrete hak kazanırlar. Bu işçilerin tatil günlerinde çalışması halinde, çalıştıkları saat kadar ayrıca ücret alacaklardır” diyerek sözlerini noktaladı.
 

İLGİLİ HABERLER