Ekonomi
  • 7.2.2019 10:56

BDDK’dan yeni kredi taslağı yayınladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, banka kredi yönetmeliğine ilişkin yeni taslak yayımladı. İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırabilecek.

BDDK banka kredi yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan "BankalarınKredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" ve "FinansalKiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları HakkındaYönetmelik Taslağı" görüşe açıldı.

BDDK'nın, bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik taslakları internet sitesinde yayımlandı.

İlgili yönetmelik taslaklarına, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faizödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talepedilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" şeklindeki geçici madde eklendi.

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER