Gündem
  • 16.1.2014 14:30

Bekir Bozdağ eleştirilere cevap verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYk düzenlemesine ilişkin, "Teklif içerisinde yer alan değişiklikler, bu maddenin yasayla düzenlemeye bıraktığı alanlara ilişkindir" dedi.

 Bakan Bozdağ, 12 Aralık 2010 tarihinde yapılan referandum ile kabul edilen Anayasa değişikliği içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 159. maddesinin de bulunduğunu belirterek, "Milletvekillerince hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine ilişkin hükümet görüşünü komisyonlarda ifade etmeye çalıştı. Ayrıca Genel Kurul aşamasında da hükümet olarak, bakanlık olarak görüşlerimizi ifade ederek bu teklifin daha da olgunlaşmasına katkı vereceğimizi buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

ALTINI ÇİZDİ

Bakan Bozdağ, bir hususun altını çizmekte fayda gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Hakimler ve Savcılar yüksek Kurulu’nun yeni yapısını belirleyen, görevini tanımlayan, yasaya düzenlenecek alanları belirleyen hükmün 159. maddesidir. Bu değişiklik teklifi Anayasa’nın 159. maddesi ile getirilen düzenlemeleri değiştirmemekte, ortadan kaldırmamaktadır. Orada HSYK bir kısım üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanınca belli kaynaklardan, 3 üyesinin Yargıtay’dan, 2 üyesinin Danıştay’dan, 7 üyesinin adli yargıdan, 3 üyesinin idari yargıdan seçilmesini ilişkin nitelikler konusunda herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Bunlar aynen muhafaza edilmektedir. Seçilecek üyelerin sayısında azaltmaya veya çoğaltmaya da gitmektedir. O da aynen muhafaza edilmektedir. Anayasa’da Kurul’un görevleri olarak tanımlanan konularda herhangi bir değişikliliğe gidilmemektedir. Anayasa’da sayılan görevlerin tamamı yine Kurul’un görevleri olarak varlığını korumaktadır. Yönetim ve temsil konusunda herhangi bir değişikliğe kesinlikle gitmemektedir. Kurul’un 3 daire halinde çalışacağı hüküm altına alınmıştır. Yine Kurul 3 daire halinde çalışacaktır. Kurul’un görev süresi 4 yıldır, süreye ilişkin de herhangi değişikliğe gidilmemektedir. Teklif içerisinde yer alan değişiklikler, bu maddenin yasayla düzenlemeye bıraktığı alanlara ilişkindir. HSYK Kanunu’nda ve diğer bazı kanunlarda yapılmış düzenlemeler, bu teklifle yine yasayla değiştirilmek istenmektedir. Biz, HSYK Kanunu’nda değişiklik yapan teklifin Komisyon’da ve Genel Kurul’da olgunlaşması için elimizden gelen çabayı, gayreti gösterdik."

İLGİLİ HABERLER