Ekonomi
  • 8.5.2004 11:26

''BEYANNAMELERDE SEKTÖR ORTALAMALARININ ALTINDA KALANLAR İNCELENECEK''

Unakıtan, CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in konuyla ilgili soru önergesini yanıtlarken, beyan esasına dayalı vergi sisteminde mükelleflerce düzenlenen Gelir Vergisi beyannamelerinin kabul edilmemesi gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını bildirdi. Mükelleflerin, beyanlarının arttırılması yönünde zorlanmadığını ve kurallara uygun doldurulmuş beyannamelerin vergi dairelerince kabul edildiğini kaydeden Unakıtan, ''Öte yandan, beyannamelerin mükelleflerce posta yoluyla gönderilmesi her zaman mümkün bulunduğundan, beyannamelerin vergi dairelerince kabul edilmemesinin pratikte herhangi bir geçerliliği de bulunmamaktadır'' dedi. ''Performans Derecelendirme Bildirimi'' verme zorunluluğunun, 2003 yılı gelirlerinin beyanından başlamak üzere, ticari ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için getirildiğini anımsatan Unakıtan, şunları kaydetti: ''Uygulama, mükelleflerimizin performanslarını dönemler ve sektörler itibarıyla takip etmek ve bu performansları dikkate alarak inceleyeceğimiz mükellefleri belirlemek amacıyla başlatılmıştır. Bildirimin, otomatik tarhiyat yapılması, kaldırılan hayat standardı esasının yerine geçmesi ya da mükelleflerin beyanlarının zorla artırılması gibi bir amacı yoktur. Teşkilatımıza yaptığımız duyurularda da performans bildirimi uygulaması ve bu sistemin ne şekilde işleyeceği konusunda hem mükelleflerimizin hem de mali müşavirlerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir. Çünkü performans derecelendirme birimlerinin değerlendirmesi sonucu sektör ortalamalarının altında kalanlar ve bunun için makul bir açıklaması olmayanlar bu aydan itibaren incelemeye alınacaktır. Bu durumun herkesçe önceden bilinmesinde fayda vardır. 2003 yılı beyanlarının kabulü sırasında yapılan ve mükelleflerin cezai müeyyidelerle karşılaşmalarını şimdiden önlemeye yönelik bilgilendirme programlarının, hayat standardı esasının mükelleflere fiilen ve cebren uygulaması veya beyanların zorla arttırılması şeklinde değerlendirilmemelidir.''

İLGİLİ HABERLER