Gündem
  • 11.7.2019 12:42

Biyoloji ve kimya kitaplarında da ‘zehirli dil’ kullanmışlar

Ders kitaplarındaki ‘materyalist’ öğretilerin ardı arkası kesilmiyor. Fen Bilgisi kitaplarındaki ‘ateizme’ zemin hazırlayan ifadeleri ifşa etmemizin yankıları sürürken, 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler ile 9. sınıf Biyoloji ve Kimya kitaplarında da ‘dinsizliğe’ özendirici bir dil kullanıldığı ortaya çıktı. Kitaplarda Allah’ın yaratıcı kudretine ait sıfatların evrene atfedildiği saptandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 4 ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı ile 9. sınıflar Biyoloji ve Kimya kitaplarında da Darwinist öğretilerin yer aldığı ortaya çıktı. İslam ahlak ve şuuruna ve Türk milli kültürüne uymayan materyalist öğelerin gencecik beyinleri inkara sürüklediği belirlendi. Kainatı yaratan Allah’ın isminin adeta sansürlendiği ve yaratılmış olan her şeyin kendiliğinden olduğu algısı oluşturan kitaplarda, evrimci bakış açısını özendiren bir kullanıldığı da kaydedildi.

Materyalist bakış açısı

İslam inanç esaslarının ayakları altına alındığı ders kitaplarının birçok sayfasında materyalist bir üslup benimseniyor. Kullanılan dil kasıtlı olmasa bile pozitivizm yoğun bir şekilde kitaplara aktarılması, dersin muhatabı olan evlatlarımızın kafasının karışmasına neden oluyor. 4. sınıf Sosyal Bilgiler kitabının 71. sayfasında, doğal varlıkların kendiliğinden olduğuna yer veriliyor. Allah’ın insanın hizmetine sunmak için yarattığı doğal varlıkların kendiliğinden oluştuğunun ders kitaplarında yer alması ise inanan gönüller yaralıyor. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarına da okutulan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabında da benzer bir skandal yer alıyor. Anadolu Yayıncılıktarafından bastırılan kitabın 40. sayfasında “Doğal varlıklar kendiliğinden oluşur, insanlar tarafından bu varlıklar sonradan keşfedilir” ifadelerine yer veriliyor. Aynı kitabın 81. sayfasında da deprem, sel gibi ilahi bazda uyarıcı niteliği olan afetlerin de kendiliğinden olduğu iddia ediliyor.

Evrimci bir dil hakim

Yine ilgili kitabın 22. sayfasında, deve ve kutup ayısı gibi hayvanların sahip olduğu fiziksel özelliklerin de kendiliğinden olduğu algısı oluşturuluyor. Üreme bahsinin anlatıldığı 23. sayfada ise bazı canlıların kendi kendine meydana geldiği pozitivist bir dille anlatılırken, esas yaratıcı ısrarla gizlenmeye çalışılıyor. MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarında okutulan 9. sınıf Kimya kitabında da benzer bir durum göze çarpıyor. Atom konusunun işlendiği ilgili sayfalarda ‘atom yapısı’ üzerine çalışan bilim adamlarının ismi belirtilirken, kainattaki her şeyin mutlak sahibi olan Allah’ın ismi zikredilmiyor. İlgili kitabın 70. sayfasında “Elementlerin çoğunun doğada birden çok izotopu vardır” ifadelerine yer veriliyor. Böylece söz konusu elementlerin doğada kendiliğinden var olduğu yönünde bir algı oluşturuluyor. Kitabın, 149, 169, 185, 196, ve 198. sayfalarında evrimci bir dil kullanıldığı ve yaratılmış olana yaratıcı vasfı yüklenen bir dil kullanılması dikkat çekiyor.

Aşırı pozitivizm kafa karıştırıyor

Netbil Yayıncılık tarafından bastırılan 9. Sınıf Biyoloji kitabında da vehametin boyutu daha da artıyor. Canlıların oluşumunun işlendiği ünitelerde evrimsel bir dil ısrarla kullanılıyor. Söz konusu kitabın 18. sayfasında, “Tek hücreli bir canlı olan amip neslini devam ettirebilmek için ürer ve çevresel uyarılara tepki verir. Amip, tüm bu olayları ve süreçleri gerçekleştirecek hücresel organizasyonlara sahiptir” ifadelerine yer veriliyor. Basit bir hücreye adeta yaratıcı bir kudret atfeden kitap esas yaratıcı olan Allah’ın ismi zikredilmiyor. Yine aynı sayfada Darwinist dil bir tık öteye götürülerek birçok organizmanın hücrelerin çalışmasıyla meydana geldiği belirtiliyor.

 Hakkı Bilir  İstanbul

YENİ AKİT

İLGİLİ HABERLER