Ekonomi
  • 27.6.2018 00:25

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 temmuz

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın 7143 sayılı Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanundan faydalanmak isteyenlere uyarıda bulunarak başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirtti.

BSMMMO Başkanı Metin Yalçın düzenlenen basın toplantısında 7143 sayılı kanun hakkında açıklamalar yaparak uyarılarda bulunarak “Daha öce uygulanan 6111 ve 6736 sayılı kanun 7143 ile yeniden gündemde; Matrah artırımı, kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabı affı, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle ödenmeyen borçların gecikme faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi ve amortismana tabi taşınmazların yeniden değerlemesi gibi bir dizi düzenlemeyi kapsayan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başvurular 31 Temmuz 2018 tarihine kadar.

Başvurular 31 Temmuz 2018 tarihine kadar. İlk olarak Maliye ve SGK üzerinden bu kanun kapsamında başvurular alınmaya başlandı.

Bu Kanundan faydalanmak için başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir”dedi.

Yapılandırılmış ilk iki taksit süresinde ödenmeli

Diğer benzer kanunlarda olduğu gibi bu kanun kapsamında da yapılandırılmış borçların ilk iki taksitinin süresinde ödenme şartı bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın “İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya yıl içerisinde ikiden fazla ihlal yapılandırma hakkının kaybedilmesine sebeptir.

Hayır. Bu tür torba kanunlar ile kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmemekte, sadece bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezasından vazgeçilmektedir. Bunun yerine de Yİ-ÜFE gibi enflasyon oranları esas alınarak belirlenecek tutarlar ile borç güncellemesi yapılmaktadır.

Yapılandırılan borçların ilk taksitte peşin ödenmesi durumunda ödemelerde katsayı uygulanmayacak, gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak ve üstelik Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek. Eğer borç tutarı iki taksit halinde ödenmek istenirse yine katsayı uygulanmayacak ve feri ödemelerin ise yüzde 50’si silinecektir.

Vergi inceleme aşamasındaki tutarların yüzde 50’si + gecikme zammı ve vergi ziyaı cezalarının tamamı siliniyor. Yalnızca vergi aslının yüzde 50’si ve Yİ-ÜFE tutarı ödenerek vergi incelemesi nihayete eriyor”şeklinde konuştu.

Hangi SGK borçluları faydalanacak?

SGK borçlarının yapılandırmasınada değinen Başkan Yalçın “2018 yılı Mart ayı dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan SGK alacakları yeniden yapılandırılabilecektir.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden mükellefler 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine başvurarak, beyan ettikleri matrahlarını çeşitli oranlarda arttırabileceklerdir

İşletme kayıtlarında yer aldığı hâlde gerçekte mevcut olmayan mallar bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlardan çıkarılabilecektir.

 

İLGİLİ HABERLER