Ekonomi
  • 31.10.2012 22:55

Bu yıl bazı tedbirler aldık yani zam yaptık!..

     Bakan Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu Tasarılarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.
     Büyükşehir Yasa Tasarısı'nın bütçeye etkisi konusundaki bir soru üzerine Bakan Şimşek, söz konusu yasanın, geçmesi halinde 2013 yılına etkisinin 610 milyon lira olacağını, bu rakamın da bütçede yer aldığını bildirdi. Şimşek, ''2014 yılındaki etkisi 3 milyar 727 milyon lira, 2015 yılındaki tahmini etkisi de 4 milyar 100 milyon lira olacak'' dedi.
     Bakan Şimşek, söz konusu tasarıda yer alan düzenlemeyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tahsil edilen vergi ve harçların (ilan, reklam vergisi, eğlence vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi, haberleşme, çevre ve temizlik vergisi...vs) 5 yıl süreyle alınmayacağını vurguladı.
    
     -Türkiye'nin FAFT üyeliğinin askıya alınması kararı
    
     OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) tarafından Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili soru üzerine Şimşek, şunları söyledi:
     ''Neden böyle bir karar aldılar- Uzun bir süredir bizim terörün finansmanıyla ilişkili kanunumuzun yeterli olmadığına dair uluslararası bir kanı var. Aslında biz bu tasarıyı uzun zaman önce Meclis'e gönderdik, bu tasarı uzun bir süredir Meclisimizin gündeminde. Fakat henüz komisyon aşamasında, Adalet Komisyonu'nda Adalet Bakanımızın takip ettiği bir düzenleme. Henüz komisyondan geçip Genel Kurul'a inmedi. Burada temel tartışma konusu şu; uluslararası alanda bu yönde idareye çok ciddi yetkiler veriliyor. Yani teröre bulaşmış veya terör finansmanını sağlamış kişi ve kuruluşlarının mal varlıklarının idari bir kararla dondurulması hususu... Şu anda yaygın olarak İngiltere, ABD gibi birçok ülkede uygulanan bir durum. Türkiye'de bu uygulamanın anayasaya uygunluğu konusu veya Türkiye'de bu, böyle idari bir kararla olmalı mı, yoksa mahkeme süreciyle mi olmalı şeklinde bir tartışma var. O nedenle henüz komisyondan geçip Genel Kurul'a inmedi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.''
    
     -Yeniden yapılandırma gelirleri
    
     6111 sayılı kanunla yapılandırılan alacak tutarının sorulması üzerine Şimşek, söz konusu yasa çerçevesinde 5 milyon 241 bin 542 mükellefin başvuruda bulunduğunu, 6 milyon 179 bin 441 dosyanın da yapılandırıldığını belirtti.
     Şimşek, ''Yeniden yapılandırma miktarı da 39 milyar 375 milyon 198 bin lira. Ekim 2012 itibarıyla toplam tahsilat 19 milyar 759 milyon 343 bin lira, yani yapılandırılan alacağın yüzde 50,2'si Hazine'ye intikal etmiştir, tahsil edilmiştir'' dedi. Bakan Şimşek, yeniden yapılandırma çerçevesinde 2013 yılında bütçeye katkı olarak gördükleri rakamın 700 milyon lira olacağını vurguladı.
     Uygulamanın net etkisi konusunda da bilgi veren Şimşek, net etkinin 2011 yılında 5 milyar lira, 2012 yılında 2 milyar lira, 2013 yılında 700 milyon lira, 2014 yılında ise 140 milyon lira olduğunu bildirdi.
    
     -İşsizlik Fonu'ndan GAP'a aktarılan para-
    

     İşsizlik Fonu'ndan ne kadar paranın GAP'a aktarıldığının sorulması üzerine Maliye Bakanı, 2008 yılında 1,3, 2009 yılında 4,1, 2010 yılında 3,6, 2011 yılında 1,2 milyar, 2012 yılında ise 1,3 milyar lira aktarıldığını söyledi.
     Şimşek, ''GAP'ta son 4 yılda yaratılan toplam istihdam ise 400 bin kişidir. Dolayısıyla hakikaten bunun bir istihdam yansıması olmuştur'' diye konuştu.
    
     -Savunma harcamaları-
    
     Mehmet Şimşek, 2013 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin 20 milyar 360 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütçesinin 5 milyar 843 milyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin 14 milyar 777 milyon lira, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesinin 432 milyon lira, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın bütçesinin 41 milyon lira, MİT'in bütçesinin 996 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin bütçesinin 19 milyon milyon lira, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın bütçesinin de 20 milyon lira olduğunu ifade etti.
     Bütçe dışında Savunma Sanayi Fonu'na da 2,7 milyar lira aktarıldığını belirten Şimşek, bunların tamamı toplandığı zaman 45 milyar lira etmediğini söyledi. Şimşek, ''Şimdi sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 47 milyar 496 milyon lira, YÖK ve üniversiteleri de katarsanız eğitim 68 milyar 53 milyon lira'' dedi.
     Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'de askeri harcamaların milli gelire oranının 2002 yılında yüzde 3,9 iken, 2011 yılında bunun yüzde 2,3'e indiğini belirten Şimşek, savunma harcamalarının GSYH'ye oranında artış yaşanmadığını, tam aksine bir azalma olduğunu söyledi. Şimşek, ''Dolayısıyla buna savaş bütçesi demek hakikaten büyük bir haksızlık'' dedi.
    
     -10 milyar liralık tedbir-
    
     Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 yılında vergi gelirlerinin 318 milyar liraya çıkmasını beklediklerini belirterek, ''Bu yıla göre yüzde 14 artış öngörüyoruz. Bu fark nereden kaynaklanıyor- Takdir edersiniz ki bu sene birtakım tedbirler aldık, yani zam yaptık. Bunların etkisi 2013 yılında 10 milyar lira. 2012'deki etkisi ise 2,6 milyar lira'' diye konuştu. 

İLGİLİ HABERLER