Yaşam
  • 29.7.2008 09:56

BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ

ZAFER ÇAKMAK
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, yarın gece kutlanacak olan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Miracın Hz. Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adı olduğuna işaret eden Bardakoğlu, bu yolculuğun varlık düzeyinde hakikat göğünün katmanlarında olduğu kadar Allah'a ulaşmak için katetmesi gereken yolu görmek isteyenlere de emsal teşkil eden kutlu bir yolculuk olduğunu
kaydetti. Bardakoğlu, bu anlamda Mirac'ın insanın erdem yolculuğunu, beşerilikten insaniliğe yükselişini ifade ettiğini bildirdi. Miracın insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatan bir fırsat olduğunu vurgulayan Bardakoğlu, mesajında
şöyle dedi:
"Miraç, göklere olduğu kadar insanın iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve göklerde Hz. Peygamber'le gerçekleşen bu kutlu yolculuk, bugün bizim için manevi merkez olan gönül dünyamızda gerçekleşmelidir. Bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Çünkü mümin namazda Rabbinin huzurunda durarak, sadece ona ibadet etme ve sadece ondan yardım isteme özgürlüğünü yaşar. Namazda
sadece bedeniyle değil, özüyle, gönlüyle, duygu ve düşüncesiyle Allah'a yönelen ve Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yakalayan mümin, daima onun gözetimi ve desteği altında olduğunu hatırından hiç çıkarmaz, bu bilinçle hayat çizgisini anlamlı kılar."
Hz. Muhammed'in miracından ilham alarak bireyin, toplumun ve topyekün insanlığın her türlü ayıp, çirkin, hata, vebal ve günahı geride bırakarak manevi yükselişi üzerinde de düşünülmesi gerektiğini belirten Bardakoğlu, bunun da yolunun fani hevesler peşinde ömür tüketmek yerine yaşanan hayatın geçiciliğini gerçekten fark edip Allah'a dönmekten, onun rızasına uygun bir hayat sürmekten, geride insanlık için yararlı işler bırakmaktan, bilgiyi, teknolojiyi ve her türlü maddi gücü ahlakla buluşturmaktan
geçtiğiğini kaydetti. Bardakoğlu mesajında şunları belirtti:
"Bugün, dünyada insanlık olarak en büyük sıkıntıları, doğal afetlerden veya Cenab-ı Mevla'nın üzerimizdeki nimetlerini azaltmasından değil, kendi ellerimizle yapıp ettiklerimizden, nefsimizin aklımıza egemen olmasından, birbirimize karşı beslediğimiz sonu gelmez düşmanlık ve ötekileştirmeden, bencillik ve ihtirasımızın, öfke ve kinimizin sürüklediği akıl almaz yanlışlıklardan çekmekteyiz. Miraç gibi kutlu zamanlar, bizlere Yüce Rabbimizin sonsuz merhamet kapısını dua ve niyazla çalarak ona dönme,
kendimize gelme, durup düşünme imkanı sunar, nefsimizin bize güzel gösterdiği kötülük ve çirkinlikten kurtulma irademizi tazeler. Ne mutlu Miraç'ı böyle değerlendirenlere. Bu duygularla, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Mevla'ya açılan ellerin ve yapılan duaların bütün İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını, başta yakın çevremiz ile İsra ve Miraç mucizesinin cereyan ettiği kutsal topraklar
olmak üzere bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve gözyaşının, şiddet, terör ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

İLGİLİ HABERLER