Spor
  • 31.3.2012 12:30

Bülent Uygun ile ilgili son karar verildi...

PFDK tarafından reddedilen kararı Tahkim Kurulu bozdu.

Tahkim Kurulu yaptığı açıklamada Bülent Uygun üzerindeki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine 31 Mart 2012 günü olağanüstü olarak toplanan Tahkim Kurulu gündemindeki işi inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

1. E.2012/91

Bülent Uygun'nun PFDK'nun 29.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-14 sayılı kararına karşı yaptığı itirazla ilgili E.2012/91 numaraya kayıtlı dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Bülent Uygun vekili tarafından dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talebinde bulunulduğu görüldü. Dosyanın mahiyeti ve özelliği nedeniyle talebin reddine karar verilerek incelemeye geçildi. Tedbir kararına esas teşkil eden dosya ve ekleri PFDK'ndan istendi, incelendi. Yapılan müzakere neticesinde tedbirli geçen süre ve FDT'nın 84.maddesindeki şartlar birlikte değerlendirildiğinde itirazın kabulüne; PFDK'nın 29.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-14 sayılı idari tedbirin devamına dair kararının oybirliğiyle kaldırılmasına (2012/96 K.);

Karar verilmiştir." 

İLGİLİ HABERLER