Medya
  • 22.6.2019 23:28

Cebrail Aleyhisselamın Yüce Hak'tan haceti

CEBRAİL ALEYHİSSELAM’IN YÜCE HAK’TAN HACETİ

Resûl-i Ekrem Sallallahü Aleyhi ve sellem Efendimiz anlatmaya devam buyurdu;Cebrail’e sordum:
Sen buradan ileriye gitmeyecek misin? Dost dostunu yolda bırakır mı?
Şöyle cevap verdi;

- Ya Resûlullah, Her meleğin bir makamı vardır. 
Hiçbir melek makamını aşıp ileriyle geçemez.
Eğer bir parmak ileriye geçsem, Allah’ın celâlinden yanarım.
Benim makamım Sidre-i Münteha’dadır.Kesin olarak bu ana kadar oraya geçmedim. Ancak size ikram için izinliyim ve bu yüzden buraya kadar getirdim.
Buradan ileriye gidemem.

Cebrail’e sordum:
Yüce Hak’tan bir hacetin var mıdır ki, Yüce Yaratıcıdan dileyeyim.
Şöyle dedi:
- Vardır.. 
Yüce Hak’tan hacetim şudur ki; Bunu Rabbından dile. 
Ümmetine Sırat’ı geçme fermanı verildiği vakit, bana izin ihsân eylesin.
Kanatlarımı Sırat’ın üzerine yayayım. Onlara Sırat’ı selametle geçirteyim.

Bundan sonra perde ardından bir melek elini çıkardı.. 
Göz açıp kapatıncaya kadar bir vakitte perdeyi geçirip önüne koydu.
O melek bana şöyle dedi:
- Yâ Resûlullah, ileri geçin benden önde gidiniz.
Az vakit sonra inciden bir hicaba götürdü..O hicabı tahrik (Kımıldatılma. Yerinden oynatma.) edince, içeriden; “Kimdir o “ diyen bir meleğin sesi geldi.
Yanımdaki melek şöyle dedi:
- Ben altın hicaba tayin olunan meleğim. İzzet sahibi Rabbın elçisi Muhammed de benim yanımdadır.
İçerideki melek, “Allahü ekber” diyerek elini çıkardı ve beni içeriye aldı.
Göz açıp kapatıncaya kadar o hicabı geçirip önüne koydu.
Çokça saygı ve tazimde bulundu....
Bu yoldan yetmiş hicabı (Perdeyi) geçtim.
O hicapların her birisi başka bir cevherdendi.
Her hicaptan öbür hicaba kadar olan mesafe beş yüz yıllık yoldu.
Her hicabın kalanlığı ise yine beş yüz yıllık yoldu.
Bütün bu hicapları geçtikten sonra yalnız kaldım, o zaman bir refref geldi.
NOT: Refref ; Cennet yaygısı olarak biliniyor. Kısaca cennet döşeği .. Refref cennette her köşkte bulunacak. Ancak bu döşeğin özelliği canlı olması)
Refref bir yeşil döşek şeklinde zâhir oldu. Bana selam verdi.
Sonra da, “Buyurun benim üzerime oturun, sizi ben götüreyim” dedi.
Resûlullah Efendimiz Mirac’da 5 şeye bindi..
Bunların ilki Burak idi
..  Kuds-ü Mübareke’ye kadar bindi.
İkincisi Mirac (Merdiven) idi; dünya semasını onunla uruç (Yukarı çıkmak. Yükselmek) eyledi.
Üçüncüsü Cebrail’in kanadı idi; hicaba kadar onunla gitti.
Dördüncüsü meleklerdi, Hicabtan hicaba o meleklerle gitti.
Beşincisi Refrefti; Allah’ın dilediği yere kadar onunla gitti.

KÜRSÎ
Rusûlullah Sallallahü aleyhi ve Sellem Efendimizin anlattıklarına devam edelim.. 
Şöyle buyurdu;
- Refrefin üzerine bindiğim zaman beni alıp Kürsi’ye götürdü..
Yüce Hak, Kürsi’yi inciden yaratmıştı.. 
Gayet büyüktü.. Onun büyüklüğünü hiç kimse vasfedemez..

Kürsi üzerine Yüce Hak Kur’an’da şöyle buyurdu;
- Onun kürsüsi gökleri ve yeri  kaplamıştır.. (Bakara Suresi -255’nci ayet.. Mealen)
Müfessirlerin Sultanı İbn-i Abbas (Radıyallahü anh) tefsirinde şöyle anlattı;
- Eğer yedi tabaka yerler ve yedi tabaka gökler yayılıp birbirine ulansa, Kürsinin yanında bunlar , büyük sahrada düşürülen küçük bir halka gibi kalırdı.
Kürsi ile Arş arasında 70 bin hicap (Perde) vardır. 
O hicaplar olmasaydı Arşın nurundan Kürside olan meleklerin hepsi yanardı,

Resûlullah Sallalahü Aleyhi ve Sellem Efendimizin anlatmaya devam buyurdu;
- O hicapları teker teker geçtim.
Geçtiğim o hicaplar arasında tahtlar gördüm.
Çeşit çeşit süslü cevherli yaygılar ile döşenmişti. Etrafı sarılmış, üzerine de perdeler çekilmişti.
Sanırsın ki; Sahibinin gelmesi için hazırlanıp üzeri örtülmüş, sahibi gelince de örtüsünü kaldırıp üzerine oturacak.
O perdelere bakanlara sordum; 
- Bu tahtlara kimler oturacak?
Şöyle dedi;
-Onlarda ruhlar oturacak.
Sordum;
- Hangi peygamberlerin ruhları gelecek?
Onlar şöyle anlattı;
- Bunlar peygamberlerin rütbesine göre değildir. Onların rütbeleri çok üstündür. Bu tahtlar , senin ümmetinden iki zümrenin ruhları içindir. Onlar geleceklerdir..
- “Onlar kimdir” diye sordum;
- Bir tanesi şudur ; Sana inzal olunan Kur’ân-ı Azimüşşan’ın lafızlarını ezberine alır, manasını da bilir ve neyi iktiza ediyorsa onunla amel eder.
Diğeri de şu zümredir; İnsanlar uykuda iken onlar kalkıp namaz kılarlar. (Teheccüd namazı... Teheccüd, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra, imsak vaktine kadar kılınan nafile bir namazdır. Teheccüd, uykuyu terk etmek demektir. )
İşte bu tahtlar bu iki zümre içindir.

******************                  ************************    ************************ 

Allahü teala Ehl-i sünnet yolundan ilerleyen bütün Ümmet-i Muhammed'e Cebrail Aleyhisselam'ın kanatları üzerinde Sırat'ı kolaylıkla geçirmeyi nasib etsin..
Şanı Yüce Rabbım; hepimizi sevdiklerimizle beraber, Cennet-i Ala'da iskan edip büyüklerimize komşu eylesin İnşallah ( AMİN )

DERLEYEN : METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER