Medya
  • 23.1.2021 21:13

Cehennemden son çıkıp, Cennete son girecek kişi kim?

CEHENNEM’DEN EN SON ÇIKACAK KIŞI NASIL OLACAK?
Bir sohbet sırasında Sahabe, günahlarının cezasını çekip tekrar cennete dönecek kişinin durumunu merak etti. Özellikle de Cehennemden son çıkacak kişi ve ondan sonra burasının ne olacağını sordu.
Bilindiği gibi son kişi çıktıktan sonra Cehennemde İman etmiş günahkârlar için kurulan en üst kat tamamen sönecek.
Resûl-ü Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz Mübarek Miracında; Allahü teala’nın rızası ve izni ile evveli ve ahiri müsaade edildiğini kadarıyla gördü.

Pek çok sırra muttali oldu.
Bunların bir kısmını aşikâr eyledi bir kısmını ise Yüce Hakkın emri fermanıyla gizledi.
Cehennemden çıkan son kişi açık olan sırlardandı..
Abdullah bin. Mes’ûd (Radıyallahü anh.)’den rivayettir..
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu:
- Cehennemliklerden çıkışı son olan kimseyi biliyorum.
Bir kimse ki Cehennemden sürünerek çıkacak ve şöyle diyecek, “Ey Rabbim Cennet’teki tüm yerleri insanlar kapıp yerleştiler.
Ona şöyle denilecek;
Git ve Cennete gir.
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle devam etti:
- O kimse de Cennete girmek için gider bütün yerlerin insanlar tarafından yerleşildiğini edildiğini görerek geri döner ve;  “Ey Rabbim,  insanlar tüm yerleri doldurmuşlar.” Der.
Peygamberimiz şöyle devam etti:  Ona denilecek ki;
- Eskiden içinde bulunduğun durumu hatırlıyor musun?
O da, “evet” diyecek.
Sonra kendisine; “Ne dilersen dile denilecek. O da bir şeyler isteyecek ve kendisine dilediğin şey ve dünyanın on katı senindir.” denilecek.
Aynı olayı Ebu Zerr (Radıyallahü anh) daha tafsilatlı bir şekilde şöyle rivayet etti;
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu: 
“Cehennemlik olanlardan ateşten en son çıkacak ve Cennete en son girecek kimseyi iyi biliyorum. Bir adam getirilecek ve Allah, “Ona küçük günahlarını sorunuz büyük günahlarını gizli tutunuz buyuracaktır.”
Bunun üzerine kendisine falan günde şöyle filan günde böyle yaptın denilip, “Senin her küçük günahının yerine sana bir sevap verilecektir.” denilecek.
Âlimler burasını şöyle anlattı, “Adamın sevabı olmadığı için defteri boş kaldı. Cennete ancak sevap işleyenler gireceği için; Rahmeti ve Merhameti sonsuz olan Şanı Yüce Allah, o kulunu cennetine alabilmek için şöyle karar verdi. Büyük günah işlemeyip küçük günahla yetindiği işlerine bir sevap ihsan etti. Böylece cennette bu hesap ile elde ettiği sevaplarının toplamı kadar yer vereceğini buyurdu
Peygamber Efendimiz şöyle devam etti; Cehennemden çıkartılan son kişi küçük günahlarına sevap verilmek suretiyle toplanacak sevap kadar cennette yer sahibi olacağını öğrenince, küçük günahlarını daha dikkatli hatırlamaya başladı.
Allahü teala o kuluna sordu;
- Kontrol et bakalım bütün küçük günahların işlenmiş mi?
O kimse küçük günahlarını tek tek inceledikten sonra şöyle dedi;
- Ya Rabbi! Bir takım günahlar işlemiştim fakat onları burada göremiyorum...
O günahların cennette işine yarayacağını görünce Cehenneme girerken saklamaya kalktığı küçük günahlarının hepsini tek tek sıraladı..
Ebû Zerr (Radıyallahü anh)  dedi ki:
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem.) bu olayı anlatırken o kadar çok güldü ki, daha önce hiç böyle güldüğünü görmedik. Resûlullah Efendimizi ilk kez Mübarek azı dişleri görünecek kadar güldüğünü gördüm.” 
(Müslim, İman: 17)  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
Büyükler bu olayı insanın fıtratını anlatan en güzel olaylardan birisi olarak anlatmıştı..
Cehennemden çıkıp cennete girecek olan son kişiye verilecek alanın bu dünyanın on katı olduğunu söylemişlerdi.
Her mümin bundan ibret alıp, cennete direk girenlerin ne kadar büyük bir yere sahip olacağını düşüne.. Düşüne ki; üç kuruşluk dünyanın küçük bir yerine tamah edip, kendini bekleyen böyle büyük bir ihsana sırtını dönmeye..
Cehenneme uğramadan cennete direk girmenin nasıl büyük bir ihsan olduğunu yine Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam anlattı.
En çok hadis-i Şerif rivayet eden sahabenin büyüklerinde Câbir bin Abdullah(Radıyallahü anh.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem.) şöyle buyurdu:
- Tevhîd inancına sahip fakat günahkâr olanlar, Cehennem’de azâb görecekler ve kömür gibi olacaklardır.
Sonra kendilerine rahmet ulaşacak Cehennem ’den çıkarılacak.
(
O kimse siyahlaşmış ve kömürleşmiş haliyle) Cennetin kapıları önüne atılacaktır.
Rasûlullah Efendimiz şöyle devam etti:
- Cennetlikler onlar üzerine su serpeceklerdir.
(Kevser Nehri ve Rahman deryasında yıkayacaklar)
Sel birikintisinde çalı çırpının bitmesi gibi onlar da yeniden hayata geçecekler ve Cennete gireceklerdir.”
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Bu hadis değişik bir şekilde Câbir Bin Abdullah (Radıyallahü anh) da rivâyet edilmiştir.
Ebû Saîd el Hudrî (Radıyallahü anh.)’den rivâyete göre, Rasûlullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu:
-Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi Cehennem ‘den çıkacaktır.
Ebû Saîd Radıyallahü anh şöyle dedi:
Kim bunun doğruluğunda şüphe ederse şu ayeti okusun: “Allah, kimseye zerre kadar haksızlık etmez.”
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem.) şöyle buyurdu: 
“Ümmetimden bir gurup benim şefaatimle Cehennem ‘den çıkarılacaklardır. Kendilerine Cehennemlikler adı verilecektir.” 
(Buhari, Rıkak: 17; İbn Mâce, Zühd: 27)
-  “Cehennemden kaçıp, ona karşı tedbir almayıp uyuyan veya cenneti isteyip cennetlik ameller yapmamak suretiyle uyuyan kimseler gibisini görmedim.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)
Her geçen gün ölüme bir gün daha yaklaştığımız halde, tıpkı çöplükteki horoz gibi hala bu dünya için eşeleniyoruz.
Koşar adım ölüme giderken bile hala gözümüz arkada yıkılıp yok olacak dünyada kalıyor.
Her gün ahirete daha çok yaklaşıyoruz. Aynı şekilde dünyadan uzaklaşıyoruz
Neden yaklaştığınız yere yakınlaşmaz da uzaklaştığınız yere yakın olmaya çalışırız?

Nedir bu gaflet uykusu?
Neden, neden, neden..
Bu dünyada yapmamız gereken en önemli işlerden birisi Cehennemden sakınmaktır.
O halde hala niçin hala ateşe doğru koşarız..
Bırakalım da ateş bizi kovalasın. Ama bırakmıyoruz ki biz ona gidiyoruz.
Vallahi de, billahi de, tallahi de, Cennete ve Cehenneme kalben tam olarak inanan insan, bir ömür bu dünyada aç köpek gibi yaşamaya razı olur.
Dünyanın hiçbir süsüne dönüp bakmaz.
Allahü teala aklımızı başımıza getirsin.
Kalbimizi açıp yönümüzü kendisine çevirsin.
Korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eylesin ( AMİN)

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ


 

İLGİLİ HABERLER