Cehenneme düşen taş

  • 4.3.2019 00:16

CEHENNEME DÜŞEN TAŞ

Süleyman Cezuli Hazretleri’nin (Allah ondan razı olsun. ) nakil ettiği Mirac’taki muhteşem hadiselere devam edelim.
Evvelin ve Ahirin Resulü Peygamber Efendimiz, (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) daha sonra şöyle devam etti:

- Bundan sonra bir vadiye vardım; Orada latif  rüzgar esiyor ve  güzel kokular geliyordu; gayet tatlı sesler duyuluyordu. Cebrail’e sordum:
 -Bu  sesler  neyin sesidir ve  ne  söylüyorlar? Bu latif rüzgar ve güzel kokular neyin kokusudur?
 Cebrail  şöyle anlattı:
  -Cennetin  rüzgarı ve kokusudur. Hele dinleyin; neler söylüyor, anlarsınız.
O sesi dinledim.
Cennet şöyle diyordu;
-Ey Benim Rabbim,  bana vaad ettiğin kullarını gönder.
Köşklerim, kalın ve ince  dibalarım,  ipeklilerim, döşemelerim, incilerim, cevherlerim, altınlarım, gümüşlerim, misklerim, anberlerim, yaygılarım, ibriklerim, kaselerim  ve çeşit  çeşit yemişlerim, bal, süt, şarap, su ırmaklarım o kullarını bekler.
Hûri, gılman (Cennet gençleri, bıyığı yeni terlemiş genç hizmetçi) , vildanlarım (Hizmet eden çocuklar)  ve hesaba gelmeyen nimetlerim  gayet çoğaldı.
Vaad  alan kullarını gönder ki,  türlü nimetlerinle nimetlendirip;  ikramınla ikram edeyim.
Türlü türlü  lütuflarınla muazzez ve  muhterem edeyim.
 Cennetin  bu  dileğine  karşılık  Yüce Hakkın  şu  güzel hitabı geldi:
 -Ey  cennet;  istediklerini sana  göndereceğim.
Bana iman getirip tevhid  eden, Resûllerime inanıp tasdik eden, yararlı amel işleyip bana şirk koşmayan, erkek ve kadınları sana göndereceğim.

Her kim; benden ve azabımdan  korkarsa, gerçekten  ben onu azabımdan emin ederim.
Her kim; muradını, maksudunu hacetini bana tazarru ve niyazla açarsa …onun hacetini kabul ederim; muradını ve maksudunu kabul ederim.
Her kim; bana borç verirse ..(Borçtan murad; Allah rızası için fakirlere, çaresizlere  ve muhtaçlara  verilen sadakalar ve Hak yolunda  hayır için harcanan mallardırona kat kat  mukafat veririm.
Her kim; işlerini bana bırakır, cümle  işlerini bana ısmarlayıp tevekkül ederse, onun bütün işlerine yeterim. 
Allah yalnız  benim. Benden  başka İlah yoktur.
Ben cümle vaadimi yerine getiririm.
Vaadimden dönmek yoktur. 
Gerçek şu ki; Bütün  müminler felâh bulmuşlardır.
Yaratıcı olarak en güzel Allah’ın’şanı  pek yücedir.

Bu güzel  hitap üzerine cennet  şöyle  dedi:
 -Razı oldum  Yarabbi.
Allahü teala’nın Habibi, sevgili Peygamberimiz Sallallahü aleyhi ve sellem gördüklerini anlatmaya devam etti;
 -Bundan sonra  bir başka vadiye vardım, buradan kötü kokular  ve sevimsiz sesler geliyordu . Bu ne kokudur ?  Dedim.
 Cebrail  şöyle  anlattı :
 - Cehennemin kokusudur hele dinle  ne söylüyor.
 Dinledim; cehennem  şöyle diyordu:
-Ey benim Rabbım, bana söz verdiğin kullarını gönder. Benim zincirlerim dikenlerim, bukağılarım(Kaçmasını önlemek için ayağa geçirilen demir köstek), zakkumlarım, kızgın sularım, irinlerim ve daha başka azaplarım onları bekler.
Ayrıca yılanlarım ve akreplerim gayet çoğaldı.
Derinliğim gayet derin oldu.
Artık  bana vaad ettiğin  kullarını gönder.
Sana asilik edenlere; türlü azaplarla onlara azap edeyim.
Cehennemin bu dileğine karşılık Yüce Hak şöyle buyurdu:
Ey cehennem; bu işleri sana bırakacağım.
Bana şirk koşan herkesi. Beni ve peygamberimi inkar eden kafirleri, habis olanların her erkek ve dişisini, zalim olup kıyamete iman etmeyenleri sana atacağım. .
Yüce Hak teala cehenneme atacaklarına ilişkin bu vaadini, çeşitli Sure ve ayetlerinde mealen şöyle bildirdi;
-İnkârcıları, zâlimleri Allah asla affetmez. Onları, içinde ebedî kalacakları Cehennem yoluna iletir.
-Onlar orada ahkâb 
[hukublar, devirler] boyunca kalacaklardır. (Nebe 23)
-Kötülükleri [günahları, küfürleri] kendilerini çepeçevre kuşatanlar, cehennemliktir. Orada ebedî kalırlar. (Bekara 81)
-Şüphesiz, kâfirlere Cehennem azabı ebedîdir, sonsuzdur.(Zuhruf 74)
 Yüce Hakkın  bu vadine, cehennem razı oldu ve şöyle dedi;
-Razı oldum Ya Rabbi.
Bundan sonra korkunç bir gürültü işittim
-Bu gürültü nedir ?  diye sordum.
Cebrail bana şöyle anlattı :
 -Cehennemin kenarından  içine bir taş  içine düştü. Üç bin yıldır, aşağı doğru gidiyordu;  şimdi dibine vardı. Sizin duyduğunuz bu ses onun gürültüsüdür.
Bu taş üzerine  şöyle beyan olundu .
Adam başı kadar bir taşı dünya semasından salıversen, yirmi dört saatte yere iner.
Halbuki bu mesafe  beş yüz yıllık yoldur.
Bundan düşün ki; adam başı kadar taş, yirmi dört saatte beş yüz yıllık yol alınca; o büyük taş, üç  bin yılda ne kadar yıllık yol alır?
Bunu düşünüp cehennemim  derinliği ne kadardır anla.
Buna göre de cehennemden Yüce Hakka sığın .

****    ****  ****   ***
Sana sığındık Ya Rabbi..
Cehennemin ateşinden, mahşerin sıkıntılarından ve hesabın ağırlığından sana sığındık Ya Rabbi..
Sen bizi; korktuklarımızdan emin eyle.
Ya Rabbi; Peygamberimiz, sahibimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in ümmeti olarak, son nefeste bize iman ve şehidlik nasib eyle.
Ümmet-i Muhammed olarak Cennet bölüğüne dahil eyle.
Ailemiz, sevdiklerimiz ve büyüklerimizle birlikte sen bizi CENNET VAADİNE kavuştur.
Orada hepimizi büyüklerimize komşu eyle. (AMİN)

METİN ÖZER

Yorumlar (1)

  • - CEHENNEM

    Buna göre gayri müslümlere atıp tutanlar Cehennemin beratını kazanacaklarmış.!

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER