Gündem
  • 11.10.2020 16:06

Cennete kaç kişi girecek?

CENNETE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Dünyadaki milyarlarca Müslümanın merak ettiği soru budur sanırım..
İnanan herkes ahiret hayatında cennete kavuşmayı diler.
Cennet; sonsuz saadet olmasının dışında; Rahman, Rahim ve Sübhan olan Yüce Hakkın Mübarek cemali ile müşerref olunacak yerdir.
Bazıları Cenneti sonsuz saadet için dilerken, aşk sahipleri Allahü teala’nın Mübarek cemaline gark olmak için diler.
Ehl-i Sünnet büyüklerinden Silsile-i aliyye büyüklerinin altıncısı Ebul Hasan Harkani Hazretleri (Rahmetullahi Aleyh) bu hali şöyle buyurdu;
- Cennette Tuba ağacının gölgesinde Allah’ı anmadan oturacağıma, dünyada diken ağacının altında Allah’ı anarak oturmayı yeğlerim.
Gelelim başlıktaki soruya..
Eshâb-ı kiramdan rivayet olundu ki;
Yüce Allah Azimüşşan, Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam’ı yolladı..
Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi;
- Ya Rasûlullah, Allahü teala’dan size bir mesaj getirdim. Cenab-ı Hak, “ Resulüme sor. Ümmetinin yarısının affını mı ister, yoksa şefaat hakkı mı ister? Sormamı istedi.
Resûlullah Sallahü Aleyhi ve Sellem efendimiz tereddüt bile etmeden; “Şefaat hakkı isterim” buyurdu. Böylece bütün ümmetine şefaat edip herkesi kurtarmayı ümid etti.
Evveli ve Ahiri, olmuşu ve olacağı ve dahi gaybı tam ve eksiksiz bilen Rahman ve Rahim olan Yüce Hak, Habibi’nin bu cevabı vereceğini de önceden biliyordu.
Bu cevap üzerine şöyle buyurdu;
- Senin ümmetini 3 bölüğe ayırdım.
Bu bölük meselesi Miraçda açık edildi.
Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah’ın Cemâl-i İlahisiyle müşahede olduğunda şu konuşma geçti;

Yüce Hak şöyle buyurdu:
- Ya Muhammed, eğer ümmetin günah işlemez olsaydı; günah işleyen bir ümmet yaratırdım. Ta ki, onları af ve mağfiret edip affedici ve bağışlayıcı olduğumu aşikâr edeyim.
Sen benim Habibimsin, kulumsun. 
Cümle mahlûku senin için yarattım. Ümmetinin günahları için rahmet denizimi hazırladım.
Ya Habibim!.. Sen üstün şanına, yüce makamına nazar eyle. 
Seni cemalimle, müşerref ve mükerrem eyledim. Vasıtasız olarak, seninle benim aramda tercüman olmadan seni kelâmımla mükerrem eyledim. 
Senin için makbul olanlar benim için de makbuldür. 
Senin için merdud (reddettiklerin) olanlar, benim için de merduddur.
Sonra şöyle buyurdu:
-  Hakikat şu ki; sen cennete cümle enbiyadan evvel gireceksin. 
Sen cennete girmeyince, hiç bir peygamber girmez. 
Ümmetin ise, cümle ümmetlerden evvel cennete girecektir. 
Ümmetin cennete girmedikçe, hiç bir ümmet cennete giremez.

Sonra şöyle buyurdu:
- Ya Habibim, Daima sohbetin benimle olsun. Çünkü dönüşün banadır. Kalbini dünyaya bağlayıcı olma. Çünkü ben seni dünya için yaratmadım.
Sonra şöyle buyurdu:
- Ya Habibim, senin ümmetini üç bölüğe ayırdım. 
Bu üç bölüğün bir bölüğünü sana bağışladım. 
(NOT : Direk cennete alınacaklar)
Baki kalan bir bölüğünü de kıyamette bağışlarım.(Senin şefaatine)  
Ta ki, benim katımda, senin kadrin ve kıymetin mahşer günü cümle mahluka açık görüne.

NOT : Ümmet-i Muhammed  olmak için son nefeste iman getirmek şarttır. Son nefeste iman getiremeyenler sorgusuz sualsiz cehennem ehline dahil edilecektir.)
Resûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimizi Miraç gecesi Cennet-i Ala’ya girdiğinde kapıda Cennetten sorumlu melek Rıdvan Aleyhisselam karşıladı.
Peygamber Efendimizin kendisine ilk sorusu, ne cennet köşklerinden ne de cennet nehirlerinden oldu.
Resul-u Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem o anı şöyle anlattı;
İçeri girince Cennetin bekçisi olan melek Rıdvan’ı gördüm.
İşlemeli bir taht üzerine oturmuş, meleklerde çevresinde el bağlayıp duruyordu.
Hep birlikte bana tazim ve tekrimde bulundular.
Selam verdim. Karşılığında o da bana selam verdi.
Rıdvan çok neşeli görünüyordu ve bana müjdeyi verdi..
- Ya Resûlullah, cennet ehlinin pek çoğu senin ümmetindendir. (Ümmet-i Muhammed)
Dedim ki;
- Ya Rıdvan bana ümmetimden haber ver.
Rıdvan bana şöyle dedi;
- Yüce Hak cennetini üç bölüğe ayırdı. İki bölüğü senin ümmetine, bir bölüğü de sair ümmetlere verdi.
(NOT : Büreyde (Radıyallahü anh)’den rivayet edilmiştir. Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
- Cennetlikler yüz yirmi saf olacaklardır. Onların seksen safı ümmetimden kırk safı diğer ümmetlerden olacaktır.” (İbn Mâce, Zühd: 17; Dârimî, Rıkak: 27)

Allahü teala’nın bahis ettiği ‘Bölük ”ün sayısı Habibi de dahil kimseye söylemedi. Peygamber Efendimize söylediyse de, o da kimseye söylemedi.
Bu bakımdan kesin olan hakikat şudur ki;
Ümmet-i Muhammed’in üçte ikisi direk cennete gidecektir. Üçte birisi cezasını çekip dönecektir.
Cennet ahalisinin üçte ikisi Ümmet-i Muhammed ve üçte biri sair ümmetlerden olacaktır.
Her şeyin iyisini ve doğrusunu Allahü teala bilir.

Allahü teala hepimizi; Habib-i hûda Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in ümmetinden eylesin.
Bizi, ailelerimizi, sevdiklerimizi ve sevenlerimizi birinci bölük ehli kılıp sorgusuz sualsiz Cennet-i Ala’ya gidenlerin arasına koysun.
Sevdiklerimizi ve sevenlerimizi cennetinde birbirimize komşu eylesin.
Bizleri hep birlikte;
Büyüklerimizin şahadetine
Resûlullah’ın şefaatine ve
Şanı Yüce Rabbimin kendi rahmet ve merhametine gark eylesin.. (AMİN)

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

 

İLGİLİ HABERLER