Medya
  • 23.1.2020 19:57

Cennetin çarşı ve pazarı

CENNETTE ÇARŞI VE PAZAR VAR MI?
Hatırlarsınız geçen hafta Rahman ve Rahim olan Şanı Yüce Rabbımın cennet ehline ziyafetini yazmıştık.
O yazının sonunda Yüce Hak oradakileri şöyle sormuştu;
- Benden murad isteyiniz.
Bunun üzerine onlar şunu söylerler;
- Senden rızânı isteriz Ya Rabbi.
Onların bu talebi üzerine Allahü teala şöyle buyurur;
- Kullarım sizlerin cümlesinden RAZI OLDUM.
Bu ziyafet orada bitmedi.
Ondan sonra neler olduğunu; Nur-u Çesm-i Evliya, Sultan-ı Enbiya, Habib-i Hüda Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz anlattı.
Geçen haftaki ziyafet kısmını da zaten Rasûlullah Efendimiz Eshab-ı Kiram’a haber vermiş, onlardan bize nakil olmuştu.
Saîd bin Müseyyeb (Radıyallahü anh.)’dan rivâyete göre..
Saîd bin Müseyyeb (Radıyallahü anh) bir gün sokakta Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh) ile karşılaştı.
Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh) şöyle dedi;
- Ey Said, Allah’tan ikimizi Cennet çarşısında bir araya getirmesini isterim.
Saîd bin Müseyyeb (Radıyallahü anh) bu isteğe çok şaşırdı ve şöyle sordu;
- Cennette çarşı Pazar var mıdır?
Ebû Hüreyre “evet” dedi ve şöyle devam etti.
Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in bana bildirdiğine göre; 
“Cennetlikler Cennete girdiklerinde amellerine göre oraya yerleşeceklerdir.
Sonra dünya günlerinden Cuma günü ka­dar bir süre izin verilecek ve insanlar Rablerini ziyaret edecek­lerdir.
Allah’ın arşı onlara görünecek Allah onlara Cennet bahçelerinden bir bahçede görünecek o mü’minler için nurdan minberler, altından minberler, gümüşten minberler kuru­lacak ve o kimselerin derece bakımından en aşağı durumda olanları -ki onların aşağılıkları yoktur- misk ve kâfur tepelerinde oturacaklar ve kendilerinden daha yükseklerde oturan kimseler olduğunu sanmayacaklar.”

Ebû Hüreyre  (Radıyallahü anh)  şöyle devam etti;
Allah’ın Rasûlü bunu haber verince bende kendisine ;
- “Ey Allah’ın Rasûlü! o gün Allah’ı görecek miyiz?” diye sordum.
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) “Evet” buyurdu. 
“Siz Güneşin ve dolunay ge­cesi ayın görünmesinde şüphe eder veya görebilmek için itişip kakışır mısınız?” 
Biz de: “Hayır!” diye cevap verdik.
Rasûlullah Efendimiz şöyle devam etti;
Öyleyse Aynı şekilde kolaylıkla Rabbinizi göreceksiniz.
Ve Allah’ın o Cennette kendisiyle karşı­lıklı görüşmediği kimse kalmayacaktır. (Cennetteki her kulunu ismiyle muhatap alacaktır) Hatta konuştuğu kimselerden birine: “Ey falan oğlu falan! Falan günde yaptığını hatırlıyor musun?” diyecek, Ve dünyadaki vefasızlıklarından bir kıs­mını hatırlatacaktır.
O kimse de: “Ey Rabbim! Beni bağışla­madın mı?” 
Allah’ta: “Evet!” diyecek ve “Benim bağışlamamın genişliği sayesinde şu makama ulaşmış du­rumdasın” buyuracak.
Onlar bu durum da iken üstlerinden bir bulut kendilerini kaplayacak ve üzerlerine bir koku yağdıracaktır ki, o zamana kadar onun kokusuna benzer bir koku koklamamışlardır.
Yüce olan Allah şöyle devam edecek: “Kalkın sizin için hazırladığım büyük ikramlardan arzu ettiğiniz her şeyi alın!”
Sonra meleklerin etrafını çevrelediği, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve hiçbir kimsenin kalbinden geçirip hayal edemediği şeylerin bulunduğu bir çarşıya geleceğiz ki orada arzu edilen her şey bulunacaktır.
Orada satmak ve satın almak diye bir şey yoktur.
Cennetlikler o çarşıda birbirleriyle karşılaşacaklardır.
Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) sözünü şöyle sürdürdü:
- “Yüksek dereceler sahibi olan bir kişi kendisin­den aşağı derecede bir kişiyle karşılaştığında onun üzerindeki elbiseden gözleri kamaşacaktır konuşmaları bitmeden kendi sırtındaki elbisenin ondan daha iyi olduğunu hayal edecektir. Çünkü Cennette hiç kimseye üzülme yoktur.
Sonra herkes konaklarına dağılacak ve konak ehli bizleri merhaba hoş geldiniz diye karşılayacak;
-“Bizden ayrıldığınız andaki güzelliğinizden daha güzel bir durumda bize döndünüz” diyeceklerdir.
Bizde şöyle diyeceğiz: “Bugün sonsuz güç ve kuvvet sahibi Rabbimizin toplantısında bulunduk bu şekilde dönmemiz gerekirdi ve öylece sizlerin yanına dönüp geldik.” (Buhârî, Ezan: 17; Müslim, İman: 27, Tırmızi)

Süveyd bin Amr (Radıyallahü anh) Evzâî’den bu hadisin bir parçasını rivâyet etmiştir.
Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 
- “Cennette bir çarşı vardır ki orada satın almak va satmak diye bir şey yoktur.
Orada kadın ve erkek resim ve şekilleri vardır kişi hangi şekle girmek isterse orada o şekle bürünecektir.” (Müsned: 1272)

DERLEYEN : METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER