Gündem
  • 27.1.2020 12:14

CHP'li belediyede koltuk skandalı yaşanıyor!

Sayıştay, İstanbul'un solcu ve CHP'li Şişli Belediye Başkanlığı'nda 12 Belediye Başkan Yardımcılığı bulunduğunu belirterek bunun kanuna aykırı olduğunu tespit etti.

Sayıştay'ın CHP'li Şişli Belediyesi'nin 2018 yılı hesapları hakkında yazdığı denetim raporuna göre, Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı sayısı mevzuatta belirtilen sayıyı aştı.

CHP'de koltuk kavgası

CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki seçilmiş ve atanmış belediye başkan yardımcısı sayısı Belediye Kanunu ile Belediye Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e uygun bulunmadı.

Nüfusu 274 bin 17 olan Şişli Belediyesi için 5 belediye başkan yardımcı kadrosu konuldu. Kanun ve Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediye meclisi üyeleri arasından 3 ve gerekli şartları taşıyan devlet memurları arasından 5 olmak üzere en fazla 8 yardımcı bulunabileceği belirtildi.

Şişli'de 12 yardımcıya ihtiyaç var mı?

Ancak CHP'li Şişli Belediyesi'nde 12 başkan yardımcısı var. Bunlardan 5’i memurlar arasından asaleten, 5’i memurlar arasından vekaleten ve 2’si de meclis üyeleri arasından görevlendirildi.

Başkan yardımcısı görevlendirmeleri mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden atamaların mevzuatta belirtilen sınırlandırmalara uygun olarak yapılması gerektiği belirtildi.

Koltuk şişkinliğine CHP'den "beyin yakan" cevap

Sayıştay uzmanları bu kanun dışı olayın nedenini CHP'li Şişli Belediyesi yetkililerine sorduklarında adeta "beyin yakan" bir cevapla karşı karşıya kaldılar. Yetkililer 12 Belediye Başkan Yardımcısı bulunmasının gerekçesini "Belediye başkan yardımcısı sayısının 12 olarak belirlenmesi, Belediye Kanunu’nda yer alan 'Belediye Başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.' hükmü gereğince gerçekleştirilmiştir" dedi.

Sayıştay bu gerekçeyi, "Belediye başkan yardımcısı görevlendirmelerinin sayı ve niteliklerinin Kanun’da münhasıran belirtilmesinden dolayı bu unvan ve görevde, kanunca uyarınca tespit edilen sayıyı aşacak sayıda başkan yardımcısı görevlendirilmesi mümkün değildir" diye reddetti.

Yetimlerin paralarını candaş sendikalara saçmışlar

Sayıştay ayrıca Şişli Belediyesi'nin sendikayla imzalanan sözleşmeyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı altında kadın çalışanlara bir günlük ücretli izin hakkı tanıdığını usulsüz buldu. Şişli'nin sosyalist belediyesi belediyedeki görevli kadınlara bir gün iznin yanısıra 2018'in parasıyla net 750 TL (Yazıyla yediyüzelli TL) ödemiş. "Milletin paraları nereye çarçur oluyor, candaşların cebine mi iniyor?" sorusuna vesile olabilecek gelişme Sayıştay uzmanlarının dikkatinden kaçmadı. Sayıştay usulsüzlüğü şöyle saptadı:

"Dinlenmek çalışanlar için anayasal bir haktır ve bu hakkın kullanım şartları kanunla belirlenmektedir. Kanun ve diğer mevzuatlarda belirtilmeyen bir ücretli iznin sosyal dengesözleşmesiile çalışanlara bir hak olarak verilmesi mümkün değildir."

Türkiye'de Türk kanunları değil uluslararası kanunlar geçermiş!

Sayıştay'ın sorusuna sosyalist Şişli Belediyesinin cevabı "devre tutuşturacak" cinsten oldu. Belediye kadınlara 1 gün izin ve ceplerine 750 TL konulması hakkını uluslararası sözleşmelerden aldığını belirtti.

Sayıştay sosyalist CHP'li Şişli Belediyesi'nde daha birçok usulsüzlük saptadı. Bunlardan biri otopark yönetmeliği uyarınca nakden tahsil edilen bedellerin büyükşehir belediyesine aktarılmaması.

Belediye personelinin trafik cezasını belediye şirketi ödemiş!

CHP'li belediyelerin birçoğunda olduğu gibi Şişli Belediyesi'nde bulunan sayısız usulsüzlüklerden bir başkası ise solcu CHP'li Şişli Belediyesi'ne bağlı Kent-Yol A.Ş. hizmetinde kullanılan araçlarla kiralama kapsamında belediye personeli ve diğer kişilerce kullanılmakta olan araçlara ait trafik para cezalarının aynı şirket tarafından ödenmesi.

Sayıştay "Öncelikle, kiralanan araçların Şirket personeli dışındaki kişilerin kullanımına verilmesinin Şirket faaliyetleri ile bir ilgisi bulunmadığından bu araçlar için kesilen trafik para cezalarının Şirket tarafından ödenmesinin yanlış bir uygulama olduğunun izahına lüzum görülmemektedir" diye dürüstlük dersi verdi.

Şirket personeli tarafından kullanılmakta olan araçlara ilişkin trafik para cezalarının şayet ceza sürücü hatasından kaynaklanmış ise personel tarafından ödenmesi gerektiğini vurgulayan Sayıştay, "Şirket bünyesinde kullanılmayan araçlar için kesilen trafik para cezaları ile Şirket personeli tarafından kullanılan araçlar için sürücü hatasından kaynaklanan sebeplerle kesilen trafik para cezalarının Şirket tarafından ödenmemesi, ödenen cezaların ise ilgilisine rücu edilmesi gerekmektedir" dedi.

Bu arada belediyenin bir başka usulsüzlüğü de denetimler sırasında ortaya çıktı. Şişli Belediyesi trafik cezası kesilen araç kullanıcılarının tamamının Kentyol A.Ş. personeli olduğunu ifade etti.

Sayıştay ise elde edilen listeden, şirkette herhangi bir görevi olmayan belediye personeli tarafından kullanılan araçlara ilişkin cezaların da şirket tarafından ödendiğinin anlaşıldığını belirterek Belediye'nin yalanını yüzüne vurdu. Sayıştay CHP'li belediyeye ayar vermeye şöyle devam etti:

"Diğer taraftan kullanım ve kural hatalarından kaynaklanan trafik cezalarının büyük bir kısmının ilgili personelin ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği iddia edilmiş ise de 2018 yılı içerisinde 20.09.2018 itibariyle Şirket tarafından ödenmiş 86 adet trafik cezası bulunduğu Şirket kayıtlarından tespit edilmiştir."

 Orhan Aysezen    yeniakit.com.tr 

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER