Eğitim
  • 20.10.2005 14:42

CHP''Lİ KARADEMİR''DEN BAKAN ÇELİK''E PROF.DR. AŞKIN SORUSU

ANKARA - Karademir, TBMM Başkanlığı''na sunduğu önergede, Said-i Nursi''nin, 100 yıl önce Van''da ''''Medreset-üz Zehra'''' adıyla bir üniversite kurulması konusundaki girişimleri ve bu idealini gerçekleştirmek üzere dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit''ten izin istediğini ifade ederek, şu sorularının yanıtlanmasını istedi: ''''Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü''ne yönelik operasyonun nedeninin, Rektör''ün, 7 yıl önce tarikat ve şeyhlerin kuşatması altındaki bir üniversiteyi, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda, çağdaş, laik ve uygar bir üniversiteye dönüştürme girişimleri ve çabaları olabilir mi? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Sekreterliği''ni yürüten kardeşiniz Ramazan Çelik''in, 1998''deki ''türban'' eylemine katılan, dönemin Tıp Fakültesi Dekanı olan, bugün Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dursun Odabaş ile yakın ilişki içinde oldukları ifade edilmektedir. Bu anlamda, basında çıkan ifadelerinizden, sizin Prof. Dr. Aşkın''a ve YÖK''e karşı olan düşüncelerinizin nedeninin, imam-hatip ve türbanla öğrenime devam tartışmasından kaynaklandığı söylenebilir mi?'''' Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Züheyir Amber de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan''ın cevaplandırması istemiyle sunduğu önergede, 2006 Mali Yılı Bütçesi''nde tüm üniversitelerin bütçelerinde yüzde 50 ila 121 arasında artış olduğunu, buna rağmen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi''nin bütçesinden 465 bin YTL (465 milyar lira) kesintiye gidildiğini belirterek, bunun yasal dayanağının açıklanmasını istedi.

İLGİLİ HABERLER