Gündem
  • 30.6.2009 00:00

ÇİÇEK, O KRİTİK SORUYA NE CEVAP VERDİ?..

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını içeren yasal düzenlemenin, ''TBMM'den yeterli çoğunlukla'' geçtiğini belirterek, ''Dolayısıyla bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı onaylar ya da onaylamaz o kendi takdirleridir. Anayasa Mahkemesine gider ya da gitmez, o da bu işi Anayasa Mahkemesi'ne götürecek makamların kendi takdirleridir'' dedi.


Çiçek, Bakanlar Kurulu'na ilişkin açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Askerlerin sivil yargıda yargılanmasını öngören bir düzenleme var. Bu konuda Genelkurmayın, askerlerin bilgisi var mı? Anayasa'ya aykırı olduğu iddia ediliyor. Bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığı var mı?'' sorusuna Çiçek, şu yanıtı verdi:


''Hükümetler, Anayasaya aykırılığın değerlendirildiği kurullar, makamlar değil. Hükümet bir tasarı hazırlarken, hiç şüphesiz hazırladığı tasarının Anayasa uygunluğunu dikkate alarak hazırlar. Ama buna rağmen eğer muhalefet ya da Anayasa Mahkemesine konuyu götürmeye yetkili yargı makamı, Hükümet tarafından Anayasa'ya uygun olduğu kanaatiyle Meclis'e sevk edilen tasarı kanunlaşırken, bunu Anayasa Mahkemesine götürebilir. Uygunluk denetimini yapacak olan makam, Anayasa Mahkemesidir. Dolayısıyla gündemdeki yasayla ilgili olarak televizyonlardaki tartışmaları izliyoruz. Herkes kişisel kanaat serdedebilir, Anayasaya uygun olduğunu söyleyenler de var, aykırı olabileceği iddiasında olanlar da var. Hiç şüphesiz eğer konu Anayasa Mahkemesinin önüne gidecekse ki Anamuhalefet Partisi konuyu oraya götüreceğini ifade ediyor... Dolayısıyla bu konunun ne ölçüde hukuken doğru olup olmayacağını karar verecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Birinci konu budur.


İkincisi tabiatıyla bir tasarı veya teklifin kanunlaşıncaya kadar muhtelif evrelerden geçiyor. Bahse konu tasarı, vaki olan önergelerle birlikte artık TBMM'deki hazırlık devresi bitmiştir.


Yani TBMM Tarafından şu an yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. Artık Cumhurbaşkanı'ın onayına sunulmuştur. Meseleyi, Anayasa, İçtüzük ve usul açısından takip etmekte fayda vardır. Bu tartışmalar teorik olarak yapılabilir ama 'pratikte yapılabilecek ne vardır' diye baktığımızda bu tasarı, TBMM'den geçmiştir. Yeterli çoğunlukla geçmiştir, hatta tartışılan madde açısından bakarsanız, herkesin mutabakatıyla geçmiştir. Tutanaklara baktığımızda aksine bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı onaylar ya da onaylamaz o kendi takdirleridir. Anayasa Mahkemesine gider ya da gitmez, o da bu işi Anayasa Mahkemesine götürecek makamların kendi takdirleridir.''

HİZMETTE NOTER ONAYI KALDIRILIYOR

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi başlığı altında 170 yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirterek, 420 belgenin işlemden kaldırıldığını, 215 hizmette de noter onayına gerek olmayacağını söyledi.
Cemil Çiçek, Başbakanlık Merkez Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda ele aldıkları önemli bir diğer konunun da bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi olduğunu söyledi. Çiçek, şöyle konuştu:


''Vatandaşlarımızın her zaman şikayeti, özellikle iş kesiminin şikayeti... Bir kısım hizmetlerin yapılmasında ya da devletten bir kısım hizmetlerin alınmasında karşılaştıkları, kırtasiyecilik, bürokrasi hakikaten her zaman değerlendirme konusu olmuştur, şikayet konusu olmuştur. Hatta bunlar bir kısım komedilere bile mevzu teşkil edecek boyutlarda olmuştur, geçmişti.''
Başbakanlık bünyesinde Müsteşar Efkan Ala başkanlığında yapılan çalışmaya ilişkin yönetmeliğin Bakanlar Kurulunda imzalandığını belirten Çiçek, şunları söyledi:


''Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi başlığı altında 170 yönetmelikte değişiklik yapılarak yayıma hazır hale getirilmiştir. O 170 yönetmelik aslında vatandaşın güncel hayatta sıkça yaptığı işlemlerle ilgilidir. 72 hizmette yetki devri yapılmaktadır. Yani bir o makamdan, bir bu makamdan, birden fazla makamdan işlemin tekemmülü için izin almak, onay almak yerine bunu basitleştirmek ve yetki devri suretiyle bu işi daha basit hale getirmeye çalışıyoruz.


46 yetki merkezden taşraya devredilmektedir. Örnek vermek gerekirse, mesire yerlerinin belirlenmesiyle ilgili bir işlem. Bunu Orman Genel Müdürlüğü yapıyordu, ta Ankara'ya kadar bu işlemler geliyordu, şimdi bölge müdürlükleri bu kararı verebilecektir. Doğal su tesisi ve işletme izni almak için Bakanlığa kadar geliyordu, bu işlemler. Valilikte bu iş bitirilecektir. 26 yetki valilik ve bölge müdürlüğünden alt kademelere devredilmektedir. Koruyucu ailenin seçimi, burada valiye kadar işlem geliyordu, şimdi sosyal hizmet il müdürlüğü bu kararı verebilecektir. Bakıma muhtaç özürlülere yönelik özel bakım merkezleri açılış izni verilmesi valinin onayına kadar geliyordu, şimdi bu doğrudan doğruya ilgili müdürlük bünyesinde karara bağlanacaktır.''


Vatandaşlardan bir kısım yerlere müracaatlarda bir kağıdın tüm sayfasını dolduracak kadar sabıka kaydından, nüfus cüzdanı suretine kadar bazı belgelerin istendiğini anımsatan Çiçek, ''Bu yapılan düzenlemeyle 420 değişik belge işlemden kaldırılmaktadır. Mesela, huzur evlerine kabul edilecek yaşlıların düzenlemesi gereken nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, gelir durumunu gösterir belge gibi belgeler tamamen kaldırılıyor. Sadece kimlik numarası istenecek, geri kalan işlemleri idare kendisi tamamlayacaktır. Dolayısıyla başvurulan kurum kendisi tamamlamış olacak. Özellikle yaşlılarımız bakımından, acil işlemler bakımından zaman kaybına sebebiyet veren bir çok işlem de ortadan kaldırılıyor'' diye konuştu.


Birçok yere müracaatta mutlak suretle noter onayının istendiğine dikkati çeken Çiçek, 215 hizmette noter onayının kaldırıldığını bildirdi.


Sabıka kayıtlarının kurumlarca incelendiğini de anımsatan Çiçek, şöyle devam etti:
''Bunun devlet açısından ne anlama geldiğini ifade için şunu söyleyeyim, vatandaştan yılda 15 milyon adet sabıka kaydı isteniyor. Dolayısıyla bu kadar çok vatandaş sabıka kaydı için adli sicil bürolarının veya savcılıkların önünde kuyruk oluyor, zaman kaybediyor. Halbuki bunlar artık internet üzerinden kolaylıkla alınabilecek, sadece kimlik numarasıyla bu işleri çözme imkanına kavuşulabilecektir.


Dolayısıyla bugün üzerinde durduğumuz, gerçekten bürokrasinin azaltılması, işlemlerin basitleştirilmesi, vatandaşın bu alanlarda daha iyi, daha zahmetsiz hizmet almasına imkan veren bir düzenlemeyi bu vesileyle karara bağlamış oluyoruz.''


Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TBMM'nin de tatile girmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısının 15 günde bir yapılacağını belirterek, yaz aylarında yapılacak hükümet ve siyasi parti çalışmaları bulunduğunu, bu manada da genel bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

SORULAR

ASKERLERE SİVİL YARGI YOLUNU AÇAN YASA MECLİS'TE MÜTABAKATLA GEÇMİŞTİR

ASKERE SİVİL YARGI YOLU

Hükümetler anayasaya aykırılığın değerlendirildiği kurullar makamlar değil. Hükümet bir tasarı hazırlarken hazırladığı tasarının Anayasa'ya uygunluğuna mutlaka dikkat eder. Bunun uygunluk denetimini yapacak olan Anayasa mahkemesidir. Tasarıyla ilgili olarak bende tartışmaları izliyoruz herkes kişisel kanaatleri söyleyebilir. Konu AYM'ye gidecek ise sayın CHP götüreceğini söylüyor bu konunun ne ölçüde doğru olup olmadığını karar verecek olan AYM'dir.

Bir tasarı yada teklifin kanunlaşıncaya kadar muhtelif evrelerden geçiyor. Bahse konu tasarı artık TBMM'deki faslın evresi bitmiştir. Yani TBMM tarafından şuan yapılabilecek herhangi bir şey yoktur artık Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştur. Bu tartışmalar teorik yapılabilir ama pratikte yapılabilecek ne vardır diye bakıldığı zaman bu tasarı TBMM'den geçmiştir. Hatta tartışılan madde açısından baktığınız zaman herkes tarafından kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı onaylar yada onaylamaz kendi takdiridir.

GENELKURMAY'IN AÇIKLAMALARI

Şunu söyleyeyim Türkiye'nin en başarılı olduğu konu bir konuyu çok uzun süre tartışmak ve sonuca bağlayamamaktır. Defalarca bu kürsüden ifade etmiş olmamıza rağmen hukuki sürecin devam ettiği noktada hukuku etkileycek konularda cevap vermek istemiyoruz. Bu sorduğunuz sorunun konuşulmadık ne yönü kaldı bilmiyorum. Konu gazetelerde, açık oturumlarda tartışılmıştır. Kim ne söylüyor yeni birşey diye baktığımda da yeni bir şey görmemekteyim. Buna eninde sonunda karar verecek olan yargı makamlarıdır. Keşke yargının sonucunu bekleyecek kadar hepimizin sabrı olsa diye düşünüyorum.

15. MADDE KALDIRILACAK MI?

Ben konuştuğumuz konuları söyledim. Bakanlar kurulunda bu konuyla ilgili bir görüşme yapmadık. Anayasa değişikliği hükümetin görevi değil TBMM'deki partilerin ve Meclis'in görevidir. Biz bu manada bir Anayasa değişikliği konusunu görüşmedik. Parti gerek duyuyorsa ilgili toplantılarda görüşülür.

İLGİLİ HABERLER