Sağlık
  • 27.7.2009 10:08

ÇİN'İN OYUNCAĞI DA KURŞUN SAÇIYOR

Çin malı araba, otobüs, tabanca gibi bazı oyuncaklarda 'kurşun miktarı' izin verilen ölçünün üzerinde olduğu için ithalatçı firma tarafından geri çağırma yapıldı

Çin'in oyuncağı da kurşun saçıyor

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye'nin AB'ye uyum süreci kapsamında yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi uygulamalarına ilişkin 2008 yılı raporunu yayımladı. Pek çok bakanlık ve ilgili kurumun katılımıyla gerçekleştirilen piyasa denetimlerinde, ürün mevzuata aykırı ancak uygunsuzluğu işaret, belge eksikliği gibi teknik düzenlemelerle sınırlıysa önce firmaya, aykırılığın giderilmesi için süre tanıyor.

Bu süre zarfında aykırılık giderilmezse para cezası kesili-yor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlar bulunması halinde ise daha yüksek para cezası uygulanıyor, ürün piyasadan ve tüketiciden toplatılıyor.

KURŞUN MİKTARI FAZLA ÇIKTI

Sağlık Bakanlığının denetimlerinde özellikle Çin malı oyuncaklar öne çıktı. Çin malı araba, otobüs, tabanca gibi bazı oyuncaklarda 'kurşun miktarı' izin verilen ölçünün üzerinde olduğu için ithalatçı firma tarafından geri çağırma yapıldı.

Bakanlığın 'kozmetikler' üzerinde yaptığı piyasa gözetim ve denetimleri sonucunda da bazı losyon ve parfümler için toplatılma kararı verildi. Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Kurumunun denetimlerinde de Çin, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirliği menşeili bazı cep telefonları 'riskli ekipman' sayılması nedeniyle piyasadan geri çağrıldı ve firmalara para cezası tanzim edildi.

1180 FİRMAYA PARA CEZASI KESİLDİ

Kuruluş amacı itibariyle piyasa denetimi ve gözetimine en fazla kaynak ve personel ayıran EPDK, 2008 yılında 4 bin 49 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin 3 bin 398'inde mevzuata aykırılık tespit edildi. 1180 firmaya, toplam 148 milyon 943 bin lira para cezası kesildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da geçen yıl 446 bin 344 lirası elektronik ürünlere yönelik olmak üzere firmalara toplam 778 bin 371 lira para cezası uyguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın kozmetik ürünleri denetiminde verdiği para cezası tutarı da 350 bin lirayı buldu.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca denetimi yapılan 328 yapı malzemesinden 208'inde mevzuata aykırılık belirlendi. Bakanlık, teknik açıdan mevzuata aykırı bulduğu noktalar için firmaları uyarıyor ve 3 aylık süre tanıyor.

2009'da standart yükseldi

Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri, 2008 yılı için farklı bir rapor formatı kullanıldığını belirterek, daha özet ve somut bilgilere yer verilen bu format geliştirilebilmesi için 'verilerde standardizasyonun' sağlanması gerektiğini kaydetti. Standardın sağlanabilmesi için çalışma yürütüldüğünü dile getiren yetkili, 2008'in bir geçiş yılı olduğunu, 2009 yılı raporunda yakalanacak standart ile hem kurumlar hem de ülkeler arası kıyaslamanın daha sağlıklı olacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER