Gündem
  • 29.5.2004 11:44

CUMHURBAŞKANI SEZER'İN GEREKÇESİ YANLIŞLARLA DOLU

Sezer'in gerekçesinde, imam-hatip liselerinin yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan okullar olduğu gizlendi. İmam-hatip lisesi tanımı Sezer'in veto gerekçesinde, ''1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası'nın 32. maddesinde, öğretim birliği ilkesine uygun olarak imam hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan, ortaöğretim sistemi içindeki öğretim kurumları olarak tanımlanmıştır'' şeklinde ifade yer alıyor. Ancak, 1973'te çıkartılan Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 32. maddesi ise Sezer'i yalanlıyor. 32. maddede imam-hatip liseleri şöyle tanımlanıyor: Madde 32 - İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.'' Anayasa değişikliğini dikkate almadı Sezer, YÖK Kanunu değişikliğinin 1. maddesini Anayasa'da yapılan değişiklik nedeniyle veto etti. Sezer, Anayasa'nın 131. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle YÖK'teki Genelkurmay temsilcisinin Anayasa'ya aykırı hale geldiğini belirtti. Sezer, YÖK Kanunu'nun 6. maddesindeki ''Özel statülü devlet üniversitelerine atamalar'' başlıklı maddeye yazdığı veto gerekçesinde ise Anayasa'nın 90. maddesinde yapılan değişikliği görmezden geldi. 6. Maddenin veto gerekçesinde; ''uluslararası anlaşmalarla kurulan özel statülü devlet üniversitelerine yapılacak atamaları düzenleyen maddenin anlaşmaya aykırı olduğunu'' savunan Sezer, ''Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasında, yöntemine göre yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerin yasa hükmünde olduğu belirtilmiştir. Yasa kurallarının çatışması durumunda 'sonraki tarihli yasa' ilkesi uygulanabilir ise de, devletler arası ilişkilerde geçerli olan 'ahde vefa' ilkesi uyarınca bunun doğru olmayacağı açıktır'' dedi. Sezer'in, uluslararası anlaşmalar ile yasaların aynı statüde olduğunu belirtmesine rağmen, son Anayasa değişikliği ile, uluslararası sözleşmeler ile yasaların çatışması halinde; uluslararası sözleşmelerin dikkati alınacağı hüküm altına alındı. Sezer'in, kendisinin de imzaladığı Anayasa'nın 90. madesindeki değişkliği görmezden gelmesi dikkat çekti. Yeni Şafak

İLGİLİ HABERLER