Ekonomi
  • 28.2.2002 18:13

DANIŞTAY FONA DEVRİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA - Danıştay 10. Dairesi BDDK'nın Egebank, Yaşarbank ve Sümerbank'ın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devrine ilişkin kararının iptal istemini reddetti. Daire'nin ret kararının gerekçesi henüz tamamlanmadı. Karar taraflara tebliğ edildikten sonra davacıların bu kararı temyiz etme hakkı bulunuyor. Temyiz istemini Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu görüşecek. Yaşarbank ve Egebank, Fon'a devredildikten sonra diğer bazı bankalarla Sümerbank çatısı altında toplanmış, daha sonra da Sümerbank geçtiğimiz günlede OYAK'a satılmıştı. Danıştay 10. Dairesi, BDKK'nın Türkbank'ın 1 Temmuz 2001'den itibaren bankacılık işlemleri yapma, mevduat kabul etme izninin kaldırılması ve bankanın tasfiyesine ilişkin kararının iptali istemiyle açılan davada ise ara karar verdi. Daire, davalı BDDK ve Fon'dan Türkbank'ın 1994'den bu yana mali denetimine ilişkin raporlar ile 1997'de Fon bünyesine geçen Türkbank'a aktarılan mali kaynağa ilişkin bilgilerin sorulmasına karar verdi. Danıştay 10. Dairesi, ara kararla istenen bilgi ve belgeler geldikten sonra iptal istemini karara bağlayacak.

İLGİLİ HABERLER