Ekonomi
  • 6.5.2004 11:04

DANIŞTAY'IN DEMİRBANK KARARI ÜZERİNE, HSBC BANK GAZETELERE İLAN VERDİ

HSBC Bank Yönetim Kurulu'nun bugün bazı gazetelerde yer alan duyurusunda, HSBC Bank'ın Türk finans sektörünün ayrılmaz bir parçası olarak, kendisine duyulan saygı ve güvenin bilinci içersinde, şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de müşterilerine hizmet vermeye, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya ve Türkiye'deki yatırımlarını geliştirmeye devam edeceği belirtildi. Duyuruda, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Demirbank'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrine ilişkin kararın iptali yönünde daha önce verdiği karara yapılan itirazı reddetmesi ile ilgili olarak, yazılı ve görsel basında yer alan haber ve yorumların Banka ile ilgili olası yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesinde oldukları ifade edildi. TMSF'nin 2001 yılında açtığı ihale sonucunda Demirbank hisselerinin yüzde 100 mülkiyet ve kontrolünü her türlü sınırlamadan ari olarak verdiği güvence altında hisse satış anlaşması çerçevesinde HSBC Bank'a sattığı kaydedilen duyuruda, ihale şartnamesi uyarınca HSBC Bank'ın Demirbank'ın Fon'a devrolduğu tarihteki bilanço aktiflerinin sadece yaklaşık yüzde 10'unu seçerek aldığı bildirildi. Demirbank'ın 2001 Aralık ayında HSBC Bank ile devir yoluyla birleştirildiği ve hükmü şahsiyetin sona erdiği belirtilen duyuruda, bu işlemin BDDK'nın onayı ile gerçekleştirildiği ve Ticaret Sicil Gazetesi'ne tescil ettirildiği ifade edildi. Duyuruda, şöyle denildi: ''Dolayısıyla HSBC Bank, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Demirbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin kararın iptali yönünde daha önce verdiği karara BDDK tarafından yapılan karar düzeltme talebini reddetmesi ile ortaya çıkan mevcut hukuki durumunu muhatabı değildir. Sayın Halit Cıngıllıoğlu'nun HSBC Bank aleyhine Ticaret Mahkemelerinde açtığı davalar ise TMSF ile HSBC Bank arasında imzalanmış olan satın alma sözleşmesinin mahkemeler tarafından incelenmesi sürecindeyken Sayın Cıngıllıoğlu'nun 'intifa hakkı ve bu kapsamda Genel Kurulların iptali talebiyle açmış olduğu tüm dava ve iddialardan tek yanlı ve gaybi kabili rücu olarak feragat etmesi' nedeniyle reddedilmiştir.''

İLGİLİ HABERLER