Gündem
  • 16.9.2013 10:42

Demokratikleşme paketi, "Sessiz Devrim"in devamı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda Adalet ve İçişleri bakanlıklarının katılımıyla hazırlanan "yeni demokratikleşme paketi", Türkiye'nin 11 yıllık dönüşümünü anlatan "Sessiz Devrim" adlı kitap üzerinde çalışılarak hazırlandı.

AK Parti'nin 11 yıllık icraatlarının yıllara göre özetlendiği kitabın, Haziran ayından bu yana üzerinde çalışılan "demokratikleşme paketi"nin altyapısını oluşturduğu öğrenildi.

Yaz döneminde  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda yeni paket için yürütülen hazırlık esnasında uzmanlar, kitapta toplanan bugüne kadar hayata geçirilmiş reform başlıklarını tek tek gözden geçirirken, pakete dahil edilebilecek yeni adımlar üzerinde uzun bir çalışma yaptı. "Sessiz Devrim" adlı kitapta 11 yıllık demokratikleşme adımları  "Güvenlik paradigmasının değiştirilmesi", "sivil denetim adımları", "Yargı reformu", "İnsan haklarının korunması", "Yargı reformu", "Kültürel hakların genişletilmesi", "Eğitim alanının demokratikleştirilmesi", "Sosyo ekonomik adımlar" ve "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi" başlıkları ile toplam 255 sayfada anlatılmıştı.

- Erdoğan, "Yol haritası" demişti

Önsözünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı kitap, yeni paket üzerinde çalışan AK Parti kurmaylarının tümüne dağıtıldı. Erdoğan, kitabın önsözünde "Sessiz Devrim"in bundan sonraki reform süreci için yol haritası niteliğinde olduğunu belirtmişti. Erdoğan, içeriğini kendisinin açıklayacağı yeni paketin ipuçlarına yönelik olarak önsözde şunları kaydetmişti:

"Bu devrimler kendi vatandaşını tehdit olarak gören devletçi yaklaşım yerine, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, vatandaşı ve vatandaşa hizmeti esas alan bir anlayışı yürürlüğe koyduk. Bütün bu köklü reformlar, sivilleşme ve demokratikleşme hamleleri neticesinde çok daha güçlü, çok daha zengin, çok daha mamur, çok daha demokratik, çok daha özgür bir Türkiye’yi inşa ettik. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, bölgesinde ve dünyada çok daha etkin, çok daha itibarlı bir konuma yükselmesi, 'Yeniden Büyük Türkiye' için reformlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

- Demokratikleşme yolunda atılan adımlar

Paketin altyapisini olusturan kitapta yer verilen kitapta kronolojik olarak sayılan reformlardan bazıları şöyle:

"Olağanüstü Halin Kaldırılması, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldırılması, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’nin Başlatılması, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın Kurulması, Vatandaşlıktan Çıkarılanlara Haklarının İadesi, Yerleşim Birimlerine Eski İsimlerinin İadesi, Cumhurbaşkanı’nın Halk Tarafından Seçilmesi, MGK Genel Sekreterinin Sivil Olmasının Önünün Açılması, Askeri Yargının Yetki Alanının Daraltılması, EMASYA Protokolü’nün Kaldırılması, YAŞ  Kararlarına Karşı Yargı Yolunun Açılması, 12 Eylül Darbecilerini Yargılama Yolunun Açılması, İşkenceye Sıfır Tolerans Politikası, Azınlıklara Ait Cemaat Vakıflarının Mülk Edinmelerinin Kolaylaştırılması ve Özgürlük Alanlarının Genişletilmesi, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı Getirilmesi, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kurulması, HSYK'nın Yapısının Demokratikleştirilmesi, Anayasa Mahkemesi’nin Daha Demokratik ve Çoğulcu Bir Yapıya Kavuşturulması, Denetimli Serbestlik Uygulamasının Kapsamının Genişletilmesi, Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi, Geliştirilmesi ve Yayını İmkanı."
 

İLGİLİ HABERLER