Gündem
  • 21.5.2004 09:18

DGM'DEN AVRUPA'YA ÖRNEK GÖSTERİLECEK KARAR

Anayasa değişikliği paketinin yürürlüğe girmesi halinde kaldırılacak olan DGM'lerden 'radikal' diye nitelendirilebilecek kararlar çıktı. Van ve Erzurum DGM, DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında baktıkları ayrı davalarda ''örgüt propagandası'' yapmak suçlarından beraat kararı verdi. DGM'ler, bu kararlarına ''sadece terör örgütünün propagandasının yapılması, suçun oluşması için yeterli değildir'' diyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) normlarını referans gösterdi. Bakırhan hakkında Yüksekova ve Hakkâri'de yaptığı konuşmalar nedeniyle Van 1 ve 2 No'lu DGM'de, Patnos'ta yaptığı bir konuşma nedeniyle de Erzurum DGM'de, ''terör örgütünü ve eylemlerini övdüğü'' gerekçesiyle davalar açıldı. Hakkari ve Yüksekova'daki konuşmalar için açılan iki farklı davada da beraat kararı veren Van DGM, gerekçeli kararlarında konuşmaların Abdullah Öcalan, cezaevleri ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerden ibaret olduğunu, bunun da Yargıtay kararları ve AİHS'ye uygun olduğunu kaydetti. Şiddet olmasın Mahkeme, AB'ye uyum yasalarıyla değiştirilen propaganda suçuna ve Yargıtay kararlarına geniş yer ayırdığı kararında, yasa koyucunun şiddet veya terör eylemlerine özendirecek şekilde propaganda yapılmasını suç saydığını kaydetti. Mahkeme, ''Sadece terör örgütünün propagandasının yapılması suçun oluşumu için yeterli olmayıp mevcut propaganda fiiliyle propagandaya maruz kalan kişilerin şiddet veya terör yöntemlerine teşvik edilip edilmediği dikkate alınmalıdır. Sanığın eylemleri bu nitelikte değildir'' ifadelerini kullandı. 'İfade özgürlüğü kapsamında' denildi Erzurum DGM de Bakırhan'ın Patnos'ta 8 Ekim 2003'te yaptığı konuşmanın AİHS'ye esas oluşturan normlar dikkate alındığında, düşüncenin açıklanması ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını kaydetti. DGM, bu gerekçeyle oybirliğiyle Bakırhan'ın beraatını kararlaştırdı. Bakırhan, ''KADEK lideri Öcalan'a uyguladığınız tecrit politikası Kürt sorununu çözemez. KADEK de, Öcalan da çözemediğiniz bu sorunun sonucudur. Sorunu çözmediğinizde yeni KADEK'ler, yeni Öcalan'larla karşı karşıya kalırsınız. Çözüm ve diyalog için çaba içine girin'' demişti. milliyet

İLGİLİ HABERLER