Asayiş
  • 13.5.2004 00:07

DGM'LERİN YENİ ADI GYAM OLACAK

EDA HAN
ANKARA - Yapılan Anayasa değişikliği ile görevlerine son verilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin yerini alacak mahkemelerin ne olacağı netleşti.


Yapılacak değişiklikle Devlet Güvenlik Mahkemeleri ihtisaslaştırılarak Geniş Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri (GYAM) ismini alacak. Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapılan değişiklikle görevlerine son verilen DGM'lerin kapatılmasının ardından Adalet Bakanlığı yeni bir düzenleme hazırladı. '

Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılması ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması' hakkında kanun tasarısı geniş yetkili ağır ceza mahkemelerinin kuruluş esaslarını düzenliyor. Hazırlanan tasarının gerekçesinde, "Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde kaldırılan DGM'lerin görev alanına giren suçların soruşturulmasında, ihtisaslaşmanın sağlanması, cezaların genel ve özel önleme fonksiyonunun teşekkülü için bu suçların yargılamasında geniş yetkili ağır ceza mahkemeleri kurulmaktadır" denildi.

Yeni kurulacak mahkemeler terör, uyuşturucu ve çıkar amaçlı suç örgütü konusunda ihtisas mahkemeleri konumunda DGM'ler gibi geniş bir alanda söz sahibi olacak. Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Erzurum, izmir, Malatya ve Van'da kurulacak olan mahkemeler birden çok ilde soruşturma ve yargılama yetkisine sahip olacak. Aynı ilde birden fazla geniş yetkili ağır ceza mahkemesi kurulmasına ise Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karar verecek. Yeni kanunla DGM'lerin görev alanına giren suçlar aynen muhafaza edilirken, bu suçlar ile ilgili davalar yeni kurulan mahkemelerde görülecek. Yeni mahkemelerde de hakim ve savcılar DGM'lerde olduğu gibi dört yıllığına atanacak. Savcılar devlet memurları hakkında izin almaksızın soruşturma yapma yetkisine sahip olacak. Mahkemelerin görevine giren suçlara ilişkin davalara adli ara verilmeden bakılacak.

İLGİLİ HABERLER