Ekonomi
  • 9.6.2019 09:58

Dijital uygulamalı gelir dönemi başlıyor! Kayıt dışına darbe vuracak

Dijital uygulamalı gelir dönemi! Bu eylem plânı kayıt dışına darbe vuracak

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) açıkladığı 2019-2021 dönemine yönelik Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı olumlu yankı uyandırdı. Vergi danışmanları ve sosyal güvenlik müşavirleri, e-fatura ile e-bilet uygulamasına geçilmesini de öngören planın kayıt dışına darbe vuracağı; devletin gelirlerini artıracağı görüşünde birleşti.

Vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek için radikal tedbirler alan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2019-2021 dönemini içeren Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’na övgü yağıyor.

Vergi danışmanları, 39 eylemlik planla ekonominin kayıt altına alınacağını ve güçleneceği konusunda hemfikir. Aynı danışmanlar, GİB’in yeni dönemde gerek denetimleri artırmayı gerek toplumun tamamına sosyal güvenlik ve vergi bilincini aşılamayı amaçladığını dile getiriyor.

Köklü adımlar atılıyor

2005-2007 döneminin GİB Başkanı Osman Arıoğlu, kayıtdışını önleyecek köklü adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladı. GİB’in ilk görevinin kayıt dışıyla mücadele olduğuna dikkat çeken Arıoğlu, “Kurumun bu çerçevede nakit yerine kartlı ödemelere geçişe odaklanması çok anlamlı” dedi.

Vergi kaçaklarını engellemek için GİB tarafından önemli girişimlerde bulunulduğunu hatırlatan Arıoğlu, “Tapu ve ruhsat dahil hemen her belge, her veri takip ediliyor. Ticareti kayıt altına almak için çalışmalar yapılıyor. Ama 2019-2021 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’yla bu yapılanların bir tık ötesine geçilecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Naylon faturaya neşter

Plan dahilinde e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye ve mobil POS uygulamalarının yaygınlaştırılmasında yarar gören Arıoğlu, şu yorumlarda bulundu: “Şu hakikat ki naylon faturanın önüne tam olarak geçilemedi. Kayıtdışı uygulamalar halen devam ediyor. Bu anlamda GİB’in eylem planı çok ama çok olumlu. Çünkü naylon fatura ancak e-fatura ve e-arşivle engellenebilir. Malum GİB ekonomik aktivitenin devam etmesini mühimsiyor. Ne var ki bu aktiviteye kayıtdışı darbe vuruyor. Burada e-bilet uygulaması da bir önemli bir tedbir olarak görülmeli. E-bilet kullanımının artışının vergi gelirlerini yukarı çekeceği, refahı ve kalkınmaya katkı sunacağı unutulmamalı.

Yine planda beyan edildiği gibi küçük otellerin, muayenehanelerin yakın markaja alınması bir gereklilik. Bu konuya dikkat etmek, vergi kaçaklarını minimize etmek şart.”

Toplum bilinçlendirilmeli

Topluma vergi bilincinin aşılanmasını savunan Arıoğlu, şöyle devam etti: “Gençlerin ve çocukların kayıtdışının ayıp olduğu anlamaları, bilmeleri için faaliyetler yürütülmeli. Tüketicilere ve üreticilere art arda uyarılar yapılmalı. Aileler ve okullar gibi medya da konuya duyarlı olmalı. Örneğin reyting alan TV kanallarında, beğenilen programlarda, yapımlarda kayıtdışının ayıp olduğuna değinilebilir.”

Çalışanın hakkı korunacak

Sosyal Güvenlik Müşaviri Resul Kurt ise, GİB’in 2019-2021 dönemine yönelik eylem planının ekonomiye katkıları olacağına işaret etti. Kurt, planda geçen ‘üç çalışanı olan firmaların ücret ödemelerini bankalar kanalıyla yapacağı’ hükmünü sayesinde kayıtdışının gerileyeceğini vurguladı.

İşte o maddeler

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan diğer eylemler şu şekilde:

-Serbest bölgeler, antrepo rejimi ve dahilde işleme rejimi gibi gümrük rejimleri ve özel amaçlı bölge uygulamaları mevzuatı ve sistemleri gözden geçirilecek. Bu sistemlerin amacı dışında kullanımını engelleyecek mekanizmaların kurulması ve diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanacak.

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri tabanıyla GİB veri tabanından yararlanılarak yapılan risk analizi sonuçlarına göre belirlenen riskli iş yerleri nezdinde fiili ve elektronik denetim yürütülecek.

-Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan kartlı taşıma sistemlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanacak.

-Gübre Takip Sistemi bünyesinde yer alan verilerin GİB ile paylaşımı sağlanarak, söz konusu veriler e-fatura sistemiyle entegre edilecek.

-Taşınmaz Değerleme Sistemi kapsamında elde edilen veriler ve ekspertiz raporları ilgili kurumlarla paylaşılacak.

-Sahte belge düzenleyen mükelleflerin kayıtlarının resen durdurulmasına yönelik idari ve teknik düzenlemeler yapılacak.

-Gayrimenkul alım satımında ihtiyari olarak kullanılan Tapu Takas Sistemiyaygınlaştırılacak ve söz konusu sistemin araç alış ve satış işlemleri de dahil benzer diğer satışlarda kullanılması yönünde hukuki, idari ve teknik düzenlemeler yapılacak.

-Turizm sektöründe çoğunlukla internet siteleri üzerinden veya emlakçılar aracılığıyla gerçekleşen işletme dışı konaklama faaliyetlerinin (otel, pansiyon, günübirlik ev gibi) ve rezervasyonların takibinin yapılmasıyla elde edilen çıktıların ilgili denetim birimleriyle paylaşılması sağlanacak.

-Kayıtdışı, kalitesiz ve yüksek bedelle mal ve hizmet satmak amacıyla piyasa fiyatından daha düşük bedelle turistik turlar düzenleyen kişi, işletme ve acenteler takip edilecek, bu alanda gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.

-Kadınların yoğun olarak çalıştığı sektörlerde kayıtlı kadın istihdamını artırmaya yönelik farkındalık faaliyetleriyle sosyal yardım alanları kayıtlı çalışmaya yönlendirici çalışmalar gerçekleştirilecek.

-İnşaat projesinin onayından itibaren her aşamanın izlenebilmesi için gerekli sistem ve teknik altyapı vasıtasıyla kurumlar arası veri paylaşımı ve çapraz kontrol gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER