Gündem
  • 21.10.2005 21:01

DİNÇER'İN AKADEMİK UNVANLARININ ALINMASI SÖZKONUSU DEĞİL

ANKARA - İntihal yaptığı gerekçesiyle hakkında YÖK tarafından ''üniversite öğretim mesleğinden çıkarma'' cezası verilen Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in akademik unvanının alınmasının sözkonusu olmadığı bildirildi.
     YÖK Genel Kurulu'nun Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla yaptığı toplantıda Dinçer hakkındaki intihal iddiaları tartışıldı.
     Toplantıdaki değerlendirme sonucunda Dinçer hakkında ''İşletme Yönetimine Giriş'' kitabında intihal yaptığı gerekçesiyle ''Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma'' cezası verilmesi kararlaştırıldı.
     Aynı ceza, Dinçer'in söz konusu kitabı birlikte yazdığı Yrd. Doç. Dr. Yahya Fidan'a da verildi.
     Bu arada, YÖK'ten bir yetkili, Dinçer'in ve Yahya Fidan'ın akademik unvanlarının alınmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
     Yetkili, ''Üniversite Öğretim mesleğinden çıkarma cezasının'' akademik unvanları da geri almayı gerektirmediğini kaydetti.
     Yetkili, şunları söyledi:
     ''Konuya ilişkin Danıştay'a açılan bir dava sonucunda unvanların geri alınmasının hukuka uygun olmayacağına karar verilmişti. YÖK'ün Dinçer ve Fidan ile ilgili aldığı karar sadece adı geçenlerin bir daha üniversitelerde görev almaması sonucunu doğurmaktadır.
     Bu konuyla ilgili yönetmelik değişikliği yapılmıştı ancak, internet sitemizde ve şu anda kullanılan mevzuatlarda bu konuda yapılan yönetmelik değişikliği güncellenmemiş. O nedenle akademik unvanların alınacağı ile ilgili haberler bundan kaynaklanıyor ve yanlış yapılıyor.
     Akademik unvanların alınması söz konusu değil. Ceza, sadece üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasıdır.''

İLGİLİ HABERLER