Ekonomi
  • 30.9.2010 16:45

DİYANET VE DIŞİŞLERİ MENSUPLARININ TAZMİNATLARI ARTIRILDI

ANKARA - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dışışleri Bakanlığı Teşkilat Kanunlarında yapılan kadro ve özlük hakları düzenlemelerine paralel tazminatlar da yeniden tespit edildi.
Bu çerçevede, Diyanet İşleri Başkanının makam tazminatının 10 binden 13 bine, temsil tazminatının da 19 binden 19 bin 500'e yükseltilmesi için tazminat cetvelinde düzenleme yapıldı.
Diyanet İşlerinde eğitim görevlilerine de, iş güçlüğü ve temsil güçlüğü zammı getirilirken, iş güçlüğü zammı göstergesi 500, temsil güçlüğü zammı göstergesi ise 250 olarak tespit edildi.
Diyanet İşlerindeki din tazminatlarını da artıran Kararname uyarınca, il müftü yardımcısı ve ilçe müftüsü kadrolarında bulunanlara derecelerine göre yüzde 105 ile yüzde 170 arasında, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinin eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlara yüzde 120 ile yüzde 145 arasında, mesleği ile ilgili yükseköğrenim görerek başvaiz, uzman vaiz ve vaiz kadrolarına atananlar ile Eğitim Merkezi müdürlüklerinin eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlara yüzde 100 ile yüzde 125 arasında tazminat ödenecek.
Din Hizmetleri Sınıfına dahil diğer kadrolarda bulunanlar yüzde 89 ile yüzde 95 arasında, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında bulunanlar da yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tazminat alacak.
Dışişleri meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının tazminat oranlarını da değiştiren Kararname ile konsolosluk ve ihtisas memurlarından üst yönetim ve genel idare hizmetleri bölümünden yararlanamayanlara da tazminat ödenecek. Kararnamede tazminat oranları, 1-2'nci derecelerden aylık alanlar için yüzde 130, 3-6'ıncı derecelerden aylık alanlari için yüzde 115, 7-9'uncu derecelerden aylık alanlar için de yüzde 95 olarak belirlendi.
Bakanlar Kurulu Kararının dışışleri meslek mensuplarıyla ilgili hükümleri 15 Ağustos 2010, diğer hükümleri ise 15 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olacak.

İLGİLİ HABERLER