Ekonomi
  • 24.4.2019 10:23

Ekonomiden iyi haber! İbre tam tersine döndü

Ekonomimize yapılan saldırıların ardından dengelenme etkileri konkordatolu firmalarda da görülmeye başlandı. Konkordatodan çıkışlar hız kazanırken, yeni konkordato müracaatları azaldı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinde görülen dalgalanmaların etkisiyle mali yapılarında bozulma yaşayan ve borçlarını ödemekte zorlanan şirketler konkordato ilan etmeye başlamıştı. Bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde konkordato süreci tersine döndü ve konkordatoda “dengelenme” süreci başladı. Yeni müracaatlar azaldı. Çıkışlarda ivmeli bir artış söz konusu. En fazla konkordato müracaatı 2018 yılının son çeyreğinde yaşanmıştı. Ekonomik göstergelerdeki düzelme ve piyasalarda yaşanan dengelenme sürecinin etkisiyle yeni konkordato müracaatları hız kesti.

2019 yılının ilk 3 ayında yeni konkordato müracaatları, 2018 yılının son üç ayındaki müracaat sayısının 3’te birine indi. Bu aylar ayrıca, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde konkordatodan çıkışların hızlandığı bir dönem oldu. Yeni başvuruların azalması ve çıkışların artmasıyla konkordatolu firma sayısında da gerileme görülmeye başlandı. Önümüzdeki aylarda yeni müracaatların azalması ve çıkışların hızlanmasıyla konkordatolu firma sayısında önemli düşüşlerin yaşanması bekleniyor. (NOT-Aylara Göre Konkordato Müracaatları: Ekim 2018-457, Kasım 2018-483, Aralık 2018-326, Ocak 2019-167, Şubat 2019-165, Mart 2019-97, 12 Nisan 2019- 40)

Çalışmalar meyve vermeye başladı

2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan “konkordato heyeti” kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından her gün 5-6 firma ile müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Konkordato heyet çalışmaları sayesinde, kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması sağlanmıştı.

Sektör temsilcileri, bankaların kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara bakış açısının son dönemde çok büyük değişim gösterdiğini vurguluyor. Önceden kredi borçlarını yapılandırmakta ve bankalarla anlaşmakta zorluk yaşayan firmalara, bugün bizzat bankalarca çözüm önerileriyle gelindiği, firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketlerinin bankalarca sunulduğu görülüyor.

8 milyarlık borç kapsam dışı

Şubat ayı itibarıyla 7 büyük bankaya ilave olarak diğer bankalar da müzakerelere katılmaya başladı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlaması, borçlu firmalara sunulan çözümleri hızlandırdı, kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı. Bankalarca yürütülen heyet çalışmalarıyla bugüne kadar yüzlerce firma ile görüşülerek müzakereler yapıldı. Mali zorluk yaşamakla birlikte, süreci suiistimal etmeyen, uygun koşullarda borçlarını ödemek niyetinde olan yüzlerce firma ile anlaşma sağlandı, kredileri mali durumlarına uygun biçimde yapılandırıldı. Heyet görüşmeleri sayesinde tüm banka borçlarını tek seferde, mali durumlarına uygun olarak yapılandıran firmalar, piyasa alacaklılarıyla da anlaşmaya vararak konkordatodan çıkmaya başladı. Konkordato sürecinden çıkan firma sayısı 787’e ulaştı. Bu firmaların bankalara olan 8 milyar liralık kredi borcu konkordato kapsamından çıkmış oldu.

Kaynak: Yeni Şafak

İLGİLİ HABERLER