Ekonomi
  • 21.2.2002 12:19

ENERJİDE YENİ DÖNEME GEÇİLİYOR

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, Kurum olarak, doğalgaz piyasasını 2 Mayıs 2002, elektrik piyasasını ise 3 Eylül 2002'de ''serbest piyasa ortamında'' faaliyete geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Günay, enerji piyasalarında üretim, iletim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinde bulunacak yerli ve yabancı kuruluşların muhatabının bundan böyle EPDK olacağını, yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin ortadan kalkacağını bildirdi. Kurul'un atanmasından hemen sonra Kurumun oluşumu, elektrik ve doğalgaz piyasalarının düzenlenmesi, bu çerçevede hukuki altyapının oluşturulması için elektrik ve doğalgaz çalışma gruplarıyla, ikincil mevzuatın hazırlanması çalışmalarına başlandığını kaydeden Günay, sektöre ilişkin ikincil mevzuat taslaklarının ise ilgili kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet göstermekte olan tüzel kişilerin de görüşleri alınarak sonuçlandırılacağını söyledi. Bu arada EPDK'nın, elektrik ve doğalgaz piyasalarını düzenlemek ve denetlemekle görevlendirildiğini belirten Günay, halen Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olan Petrol Piyasası Kanunu tasarısıyla, petrol piyasasının düzenlenmesi, yönlendirilmesi, gözetimi ve denetlenmesi görevinin de Kurul'a verilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Günay, ''böylece ekonomik büyüklük olarak gayri safi milli hasılanın büyük bir kısmını oluşturan üç ana sektör olan elektrik, doğalgaz ve petrol sektörleri Kurulumuz tarafından düzenlenecek ve denetlenecektir'' dedi. Enerji piyasası reformu kapsamında yapılması gereken işlerin, Türkiye açısından çok yeni ve oldukça kapsamlı konular olduğuna da dikkati çeken Günay, bu alanlarda uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi. Günay, enerji sektöründe yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, ''yerli ve yabancı özel sektör katılımının sağlanması, işletme ve yatırım verimliliğinin artırılarak düşük maliyetli enerji temin edilmesi, hizmet kalitesinin yüksetilmesi, yatırım kararlarının rasyonel bir şekilde alınmasının sağlanması, bazı tesislerin özelleştirilmesi ve bu suretle kamuya olan yükün hafifletilmesinin'' hedeflendiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER