Medya
  • 28.5.2004 12:23

ENGİN ARDIÇ, 'SOL'UN TARİFİNİ YAPTI, TABİ KENDİNE HAS ÜSLUBUYLA...

Sağına sarmısak as, soluna soğan Türkiye’de ‘solun nasıl olması gerektiğini’ tartışan, yani Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalışan bir sürü ahmak var. Bazı saflar da Anadolu’da yanacak bir ‘çoban ateşi’ bekliyorlarmış... Rahmetli Uğur Mumcu da umudunu ‘Anadolu solcularına’ bağlamıştı. Çoban ateşiyle ancak çoban sosyalizmi pişirilir. Sol, önce köylülüğü bırakıp şehirli olmayı öğrenmek zorundadır. Yani, hemşerilerine ya da parti üyelerine hazine arazisi yağmalatıp gecekondu kurmalarına göz yummak, dolayısıyla ileride bunların yerine apartman yapıp sınıf değiştirmelerine yol açmak, solculuk değildir. Buna ‘kasaba politikacılığı’ denir. Çoban ateşi ayağından köylüyü köyünde tutmak ve tek parti devrinin gözetim ve denetim düzenini yeniden kurmak üzere Köy Enstitüleri’nin yeniden açılmasını istemenin de solculukla ilgisi yoktur. ‘Armut piş ağzıma düş’ zihniyetiyle iktidar partisinin ‘doğal yıpranma sürecini beklemenin’ solculuk olmadığını artık her ahmak anladı ya, bunun yerine ne yapacağını kestiremiyor. Solun tanımı evrenseldir. Şapka giymek solculuk değildir. Namaz kılmanın da sağcılık olmadığı gibi. Sol, emekten yana çıkmak, emeği korumak, çalışanı kollamak ve gözetmektir. İki kere iki de dört eder. İşte o kadar. İşçi olsun memur olsun, çalışanı, emeğini satarak geçineni savunan, soldur. Onun daha iyi yaşaması için uğraşan, solcudur. Örneğin komünistler, özellikle tarihin çöp sepetinde bulunan Rus komünistleri, işçi sınıfı adına hareket ettiklerini ileri sürüp tam tersine işçiye en ağır baskıyı uyguladıkları, onu en insafsızca sömürdükleri için, solcu falan değildirler! Sol olduğunu ileri sürüp de ‘ılımlı sağcılığa’ yatmaya çalışan da siyasi üçkağıtçıdır. Bu da bu kadar. Eveleyip gevelemeyi bırakın da açık seçik söyleyin: Asgari ücreti beşle çarpmayı düşünüyor musunuz? Kaynak yaratmak için özelleştirme mi yaparsınız, arsa mı satarsınız, işverene kredi mi sağlarsınız, vergi indirimine mi gidersiniz, bu çalışanı ilgilendirmez. İşverenin ümüğüne basıp ödenmeyen sigorta primlerini çatır çatır almak ve ölmek üzere olan sigorta sistemini canlandırmak, işçi olsun memur olsun esnaf ve sanatkar olsun, bütün emekli maaşlarını beş katına çıkarmak için bir planınız var mı? Hiçkimsenin hiçbir nedenle işinden tazminatsız çıkarılamayacağını öneren bir kanun tasarısı hazırladınız mı? ‘Herhangi bir nedenle işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı ve bütün hakları, izleyen üç iş günü içinde kendisine nakit olarak ödenir, ödemeyen yönetici cezalandırılır’ şeklinde bir maddeniz var mı mesela dosyanızda? Yok. Bunun yerine, din duygularını nasıl gıdıklarız da sağdan oy çalarız arayışı içindesiniz. Rakı içmek, namaz kılmamak, bağlama çalmak solculuk değildir. Şapka mı giyileceği, sarık mı sarılacağı işçi sınıfını ilgilendirmez. Aydınları ve bürokratları ilgilendirir. Ücret bordosunda, alacağı tutarın Latin rakamlarıyla mı Arap rakamlarıyla mı, soldan sağa mı, sağdan sola mı yazılacağı değil, o paranın miktarıdır işçi için önemli olan. Kıbrıs’ı kimin alacağı değil, bebeğini hangi kreşe bırakabileceğidir onun kafasını kurcalayan. İnsanları koyu yoksulluktan kurtarmak için ne yapıyorsunuz? İnsanları koyu yoksulluğa mahkum etmeye dayalı IMF programlarını uygulamakla görevli uluslararası kapitalizm ajanlarından medet umuyorsunuz! Bazı sol adımları sağ bildiğiniz kişiler atınca da büsbütün huysuzlanıyorsunuz. Ben de size oy verirsem eşşoğlueşşeğim.

İLGİLİ HABERLER