Gündem
  • 29.4.2003 16:55

ERDOĞAN'DAN 'TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNİ SONUÇLANDIRIN' TALİMATI

KAYNAK : Haber Kaynağı BÜLENT AYDEMİR ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yerel Yönetimler Reformu'yla üniter devlet yapısından vazgeçilmesinin mümkün olmadığını söylediğini bildirdi. Kılıç ve beraberindeki Türk- İş Yönetim Kurulu üyeleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Başbakanlık merkez binadaki görüşme 1.5 saat sürdü. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in de katıldığı görüşmenin ardından Başbakanlık'tan ayrılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salih Kılıç, Başbakan Erdoğan'a 10 maddeden oluşan taleplerini ilettiklerini, Erdoğan'ın ilgili bakanlarda görüştükten sonra taleplerine ilişkin yanıtları önümüzdeki hafta kendilerine ileteceğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıç, 'Kamu toplu iş sözleşmeleri için Başbakan Erdoğan'dan herhangi bir söz alabildiniz mi?' sorusuna, ''Toplu iş sözleşmelerinin bir an evvel ele alınması ve sonuçlandırılması için ilgili Başbakan yardımcısına gerekli talimatı verdiler. Önümüzdeki günlerdeki çalışmalar doğrultusunda ele alacağız'' karşılığını verdi. Kılıç, Yerel Yönetimler Reformu'yla üniter devlet yapısının tehlikeye düşeceği yönündeki eleştirileri hatırlatılarak, bu konunun görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, Başbakan Erdoğan'ın üniter devlet yapısının korunması konusundaki hassasiyetini ilettiğini söyledi. Kılıç şöyle konuştu: ''O konuda hassasız dediler. Mevcut yerel yönetimlerle ilgili reformun geniş katılımlı bir çalışma yapıldıktan sonra, kesinleşmiş taslağın ortaya çıkmasından sonra şura marifetiyle hayata geçirmeyi, ondan sonra Bakanlar Kurulu ve Parlamento'ya indirmeyi amaçladıklarını, bu konuda şu anda ifade edilen düşüncelere belirli oranda katılmadıklarını ifade ettiler. Üniter yapıdan da vazgeçmemiz mümkün değil, ama sosyal yapısı itibariyle yerel yönetimlere ağırlık veren bir anlayışı, merkezi ağırlıktan yerelleştirmeye ağırlık veren bir anlayışı benimsediklerini ifade etti. Daha çok da yerel yönetimlerle ilgili belediyelerle ilgili bir anlayışı benimsediklerini ifade etti''. Kılıç, bir soru üzerine Erdoğan'ın İş Güvencesi Yasası konusundaki uygulamanın devam edeceğini söylediğini, 1475 sayılı Yasa'nın Parlamento'da görüşüleceğini ifade ettiğini bildirdi. 10 MADDELİK TALEP LİSTESİ Türk İş Genel Başkanı Kılıç, Başbakan Erdoğan'a şu taleplerini iletti: ''- Kamu kesiminde ve özellikle katma bütçeli kuruluşlarla, özelleştirme kapsamındaki KİT'lerde zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilmelidir. - Kamu sektöründe bir atıl istihdam söz konusu değildir. Taşeron uygulaması asgari düzeye indirilerek kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen işçilerin daha etkili çalıştırılmaları sağlanmalıdır. - Geçici işçilerin kadroya geçirilmesi sağlanmalı; böylece geçmişte kadroya geçirilen işçilerle aralarındaki adaletsizlikler giderilmelidir. - 2002 yılında ödenmesi gerekekirken 2003 yılına ertelenen 26 yevmiyelik ikramiye ile 2003 yılında ödenmesi gereken ikinci 26 yevmiyelik ikramiyenin ödeme tarihleri açıklanmalıdır. - Kamu kesiminde 454 bin işçi adına sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde yasal sürelerin sonuna yaklaşılmaktadır. Toplu sözleşmeler en kısa sürede imzalanmalıdır. - Özelleştirme konusunda stratejik önemi olan kuruluşlar ile petrol, şeker, tütün, maden ve enerji gibi geniş halk kitlelerini ilgilendiren kuruluşların durumu yeniden gözden geçirilmelidir. Özelleştirme uygulanmış işyerlerinde işten çıkarılan işçilerin sorunlarına çözüm bulunamamıştır. İşsiz işçilerin bir başka kamu kurum veya kuruluşunda işçi statüsünde işe alınması sağlanmalıdır. - SSK ve Türkiye İş Kurumu kanunları çıkarılmalı, sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanmalı; SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'u aynı çatı altında birleştirme konusunda bir girişimden kaçınılmalıdır. - Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun durumuna ilişkin kararların verilmesinde, ekonomik boyut kadar sosyal boyut da dikkate alınmalıdır. - İş Güvencesi Kanunu'nun uygulanmasına devam edilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak iş güvencesinin uygulanmasında kapsam, işçiler aleyhine değiştirilmemelidir. İş Kanunu'nda Türk-İş'in talepleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır''.

İLGİLİ HABERLER