Gündem
  • 29.9.2010 14:18

ERGİN: GÜVEN VEREN BİR ADALET SİSTEMİMİZ YOK

ANKARA - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye'de güven veren bir adalet sisteminin bulunmadığını, bu yüzden hukuk alanında reformlar yaptıklarını belirterek, ''Türkiye'nin maalesef oturmuş, güven veren, demokratik bir yapısı yok. Güven veren bir altyapı için çalışıyoruz. Sistemin aksayan yanları var, her şey dört dörtlük değil ama istikametimiz demokratik bir ülke, hukuk devleti'' dedi.
Ergin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada ekonomik anlamda acımasız bir savaş yaşandığını, tutuk kalanların, yarışa ayak uyduramayanların da saf dışı kaldığını belirterek, bu yarışta Türk işadamlarının, sanayicilerin geriye düşmemesi, alması gereken payı alması için atılması gereken adımlar bulunduğunu söyledi.
Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için 35 fasılda yürütülen müzakereler gereği, acil yapılması gereken işler dolayısıyla bir paket hazırladıklarını ve Anayasa değişikliğinin de bu paket içerisinde yer aldığını anlatan Ergin, ''Anayasa değişiklik paketi, AK Parti'nin Meclis'e getirip yasalaştırdığı bir metin değil. Bu metin, daha ziyade uzlaşı arayışı olan bir metin. Uzlaşı istenmiş fakat olmamıştır'' diye konuştu.
Ergin, ''Yeni düzenlemelerde Türkiye'nin standartlarını yükselten hükümler var. Anayasa değişikliğinin içinde iş de var, aş da var. Ekonomik sorunları çözecek bir çok düzenleme var. Üretimin artması için reformların yapılması kaçınılmaz. Bu yarışta varsak, bu değişimi yaşamak zorundayız'' görüşünü dile getirdi.

-İŞVERENLER-

ASO Meclis üyelerinden bazılarının Anayasa değişikliği ile aynı iş yerinde birden fazla sendikanın faaliyet göstermesine izin verildiğini anımsatması üzerine de Ergin, bu hükmün çalışma hayatı için önemine değindi. Ergin, çalışan ve işveren arasındaki davalarda hakimlerin çoğunlukla işveren aleyhine kararlar verdiğine ve işverene ''haksız'' olarak bakıldığına işaret ederek, bu durumun kendisini de rahatsız ettiğini, işverenlere karşı ön yargılı davranıldığını söyledi.

-''BAKANIN HSYK'DAKİ VARLIĞI SEMBOLİK''-

Ergin, ''Adalet Bakanı'nın HSYK'da olması özerklik ve bağımsızlık ile bağdaşıyor mu?'' sorusu üzerine, Adalet Bakanının HSYK'daki varlığının sembolik olduğunu belirtti.
Bakan Ergin, şunları söyledi:
''Yetkiler HSYK başkanında yani bakan da toplanmıyor. Başkan, dairelerin toplantısına katılmıyor, sadece genel kurul toplantısına katılıyor ve oy kullanabiliyor. HSYK Genel Kurulunda Bakan itiraz merci. Parlamenter sistem hesap verme üzerine kurulu. Adalet hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili bir gensoru olması halinde bu hesabı kim verecek? Yargıtay ya da Danıştay başkanı mı? Bunlar değerlendirilince, Kurulun yeni yapısında Bakanın yer alması gerekti. Kurulda Bakanın yer alması semboliktir. Daha önceki HSYK'da Müsteşarın katılmaması halinde toplantı yapılamıyordu. Şimdi Müsteşar katılmasa da toplantılar yapılabilecek, kararlar alınacak.''
Ergin, başka bir soru üzerine de Almanya, Belçika gibi bir çok Avrupa ülkesinde de Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamının parlamento tarafından seçildiğini, İspanya'da 12 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin sadece 2 üyesinin yargı teşkilatından seçildiğini anlattı.
Bakan Ergin, ASO Meclis Üyesi Mehmet Akyürek'in ''Türk toplumunda korku oluştu. Yazan, çizen, düşünen insanlar korku altında. Bizi rahatlanacak ne söylersiniz?'' sorusuna da ''Hukuk devleti olma yolunda gayret sarfediyoruz. Bu ülke bir yolculuk içinde. Türkiye'nin maalesef oturmuş, güven veren, demokratik bir yapısı yok. Güven veren bir altyapı için çalışıyoruz. Sistemin aksayan yanları var. Her şey dört dörtlük değil ama istikametimiz demokratik bir ülke, hukuk devleti. Korku düşüncesi biraz da bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor. Anlık haberlerle hüküm vermek bizi doğru yere götürmez'' yanıtını verdi.
Tutuklu sayısının hükümlü sayısını geçtiği yönünde basında haberlerin yer aldığının anımsatılması üzerine de Ergin, ''Türkiye'de güven veren bir adalet sistemi yok. Güven veren bir adalet sistemi olsa bu reformları yapmak zorunda kalmazdık. Bu tür eleştirileri karşılamak için bu reformları yapıyoruz'' dedi.
Yargılama sürelerinin kısaltılması gerektiğine işaret eden Ergin, spesifik olarak bir davaya ilişkin değerlendirme yapmadığını, Türkiye'nin genelinde yaşanan problemi dile getirdiğini hatırlattı.

-''İŞİNİZ, BAKANA GÜVENMEYE KALMIŞSA YANDIK''-

''Korkmamak için size güvenebilir miyiz?'' sorusuna Ergin, ''İşiniz, bakana güvenmeye kalmışsa yandık. Güvence kurumsal olmalı, mevzuat güvence vermeli. Şahıslar bugün var, yarın yok. Önemli olan mevcut hukuk yapısıyla hakların güvence altına alınmasıdır'' karşılığını verdi.
ASO'dan ayrılırken de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, uyum yasalarıyla ilgili soru üzerine, HSYK'nın yapısına ilişkin yasa taslağının taraflara gönderildiğini, kamuoyuna açıklandığını belirtti. Ergin, taslağın gecikmeden yasalaşması gerektiğine işaret ederek, yeni oluşacak HSYK'nın çalışabilmesi için taslağın bir an önce yasalaşması gerektiğine dikkati çekti.
Taslağa ilişkin tarafların görüşlerini aldıktan sonra kanun tasarısı olarak Meclis'e sunulacağını anlatan Ergin, mümkünse tarafların 10 gün içinde görüşlerini, katkılarını ve eleştirilerini kendilerine iletmesini istedi.
Uyum yasaları için Bakanlar Kurulunda Anayasa Komisyonu kurulduğu yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine Ergin, ''Bu ayrı bir komisyon değil. Bakanlar Kurulunda Anayasa değişikliklerine ilişkin uyum yasalarının yapılması için bir çalışma yapıldı. Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek başkanlığında oluşturulacak çalışmalar Parlamentoya sevk edilecek. Anayasa değişikliklerine ilişkin ikinci düzenlemeler, kanunlar, yönetmelikle seri şekilde hayata geçsin diye böyle bir heyet çalışacak, doğrudur'' açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER