Spor
  • 11.1.2014 10:14

Fenerbahçe'den kritik hukuk hamlesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla Yargıtay’a ikinci bir başvuruda bulundu, “müsabaka sonucunu etkileme” ile ilgili kanunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını istedi.

6222 sayılı kanunun değiştirilmesiyle ortaya çıkan 6259 sayılı kanunda yer alan, “Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231’inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez” maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çeken Yıldırım’ın avukatları, buna gerekçe olarak Askeri Yargıtay Mahkemesi’nin yaptığı başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi’nin 17 Ocak 2013’te verdiği kararı örnek gösterdi.

Burada suçlarda sınırlama yapılamayacağına dikkat çeken mahkeme, kararında Anayasa’ya aykırılığı da şu cümlelerle anlattı:

“Kısa süreli hapis cezasına mahkum olan sanıkların toplum içinde özgürlükleri kısıtlanmadan, cezaevlerinin olumsuz etkilerinden de kurtarılarak, toplumla sosyal bağları koparılmadan ve hayatın normal akışı değişmeden ıslah edilmelerine engel teşkil etmekte ve sanıklarda gözlenen iyi halin ve pişmanlığın değerlendirilememesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak kısa süreli hapis cezasına mahkum olan sanıklar yönünden seçenek yaptırımlara çevrilme yasağı öngören itiraz konusu kuralın, 1632 sayılı Kanun’un 47. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerine ilişkin gerekçede belirtilen nedenlerle ceza hukukunun temel prensiplerinden olan cezanın kişiselleştirilmesi ile ölçülülük ilkesine ve dolayısıyla hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturduğu açıktır.”

ASKERİ YARGITAY ÖRNEĞİ

Askeri Yargıtay Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’ne benzer bir durum için yaptığı başvurunun kabul edildiğinin altını çizen Yıldırım’ın avukatları, eşitlik ilkesi ve iki konunun da özel kanun kapsamında olması gerekçesiyle benzer bir değişikliğin yapılması için başvuru talebini yazılı olarak Yargıtay’a iletti. Eğer bu değişiklik talebi Anayasa Mahkemesi’ni gider ve değişiklik kabul edilirse şike ve teşvik suçu ile ilgili alınmış cezalar ertelenip para cezasına çevrilebilecek.

Ekşioğlu da başvurdu!

Yönetici İlhan Ekşioğlu dün avukatları aracılığıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne başvurarak 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın bozulmasını talep etti. Başvuru dilekçesinde Savcı Zekeriya Öz’ün basına yansıyan, “sahte belge üretmek çok kolay, ben de 3 dakikada bu belgeyi düzenlerim” açıklamalarına dikkat çekilerek, “Ekşioğlu’nun da yargılandığı huzurdaki dosyada bu tür belgelerin olabileceği ve iletişimin denetlenmesi kararı doğrultusunda temin edilen konuşma içeriklerinin soruşturma aşamasında bir kısmının kullanılarak savunma hakkının ihlal edildiği anlaşılmaktadır” denildi.

Skorer

İLGİLİ HABERLER