Ekonomi
  • 26.2.2002 17:17

FON, TARİŞBANK SÜRESİ İÇİNDE ÖDEME YAPMAZSA TAKİP BAŞLATACAK

KAYNAK : Haber Vitrini ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine ortaklık hakları BDDK tarafından iade edilen Tarişbank'taki 55 trilyon liralık alacağın tahsilatı için takibe hazırlanıyor. Tarişbank'ın TMSF bünyesine alınmasına ilişkin 9 Temmuz 2001 tarihli BDDK kararı hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı, Tarişbank'ın hukuki durumunu daha da karmaşık hale getirdi. Geçtiğimiz hafta içinde BDDK, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı gereği, Tarişbank'ın ortaklık haklarının iadesini kararlaştırmıştı. Bu iade kararının devamı olarak TMSF de harekete geçerek bazı önemli kararlar aldı. Bu kararlardan ilki Tarişbank'a 10 Temmuz 2001 tarihinde Fon tarafından atanan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları oldu. Fon, Tarişbank'a tanınan "kanuni karşılık yükümlülüklerinden muafiyet"i de kaldırırken, bu bankadaki 55 trilyon lira tutarındaki alacaklarının reeskont faizi üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte 20 Mart 2002 tarihine kadar ödenmesini talep etme kararı da aldı. TMSF, sözkonusu meblağın 20 Mart'a kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibata geçilmesini de kararlaştırdı.

İLGİLİ HABERLER