'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı
2.12.2016 - 01:37

AK Parti'nin "Cumhurbaşkanlığı sistemine"  ilişkin Anayasa değişikliği kanun teklifi, milletvekillerinin imzasına açıldı.

Alınan bilgiye göre, Ak Parti'nin "Cumhurbaşkanlığı sistemi" ile  ilgili TBMM Başkanlığına sunacağı, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

Teklifin, imzalar tamamlanınca en kısa sürede Meclis Başkanlığına  sunulması bekleniyor. Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tamsayısının en az üçte  biri (184) tarafından teklif edilebiliyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

Teklifin kabul edilmesi, en az 330 milletvekilinin kabul oyuyla mümkün  olabiliyor. Teklifin görüşmelerinin ikinci turunda, 330'un altında oy alan madde,  teklifin tümünün 330 Oyun altında kalması halinde de teklifin tümü düşmüş oluyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklifleri, ret  tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Meclisin aynı yasama dönemi içinde  yeniden verilemiyor.

 Anayasa değişiklikleri, Anayasa'nın "Anayasanın değiştirilmesi,  seçimlere ve halkoylamasına katılma" başlıklı 175. maddesinde düzenleniyor.

Maddeye göre, anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi  üye tamsayısının en az üçte biri (184) tarafından yazıyla teklif edilebiliyor.  Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa  görüşülüyor. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç  çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün oluyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve  kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü  hakkındaki hükümlere tabi oluyor.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha  görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye  tamsayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu  kanunu halkoyuna sunabiliyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden az  oyla (367) kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı  tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi  Gazete'de yayımlanıyor.

 Doğrudan veya cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının  üçte iki çoğunluğu (367) ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun  veya gerekli görülen maddeleri, cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor.  Halkoylamasına sunulmayan anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili  maddeler Resmi gazete'de yayımlanıyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

Halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların  yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından  çoğunun kabul oyu olması gerekiyor.

TBMM, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu  kanunun halkoylamasına sunulması halinde, anayasanın değiştirilen hükümlerinden,  hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlıyor.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel  seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir  alınıyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

TBMM İçtüzüğü'ndeki düzenlemeler

Anayasanın değiştirilmesi, TBMM İçtüzüğü'nün 93. maddesinde de  düzenleniyor.

Maddeye göre, anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve  tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi oluyor. Ancak, bu teklifler Genel  Kurulda iki defa görüşülüyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden  başlanamıyor.

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik  önergeleri görüşülüyor, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan  bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

 

GÜNDEM HABERLERİ
Yorumları Oku (1)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
  Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
  Hakkımızda/Künye
  • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
  • Kuruluş : 21 Mart 2001
  • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
  • Editörler
  • Melek Baritoğlu
  ; ;